Bushido Blade 2
ブシドーブレード弐

1998.03.12 Square


BUSHIDO BLADE 2 STAFF

Executive Producer
Tetsuo Mizuno
Tomoyuki Takechi
Hironobu Sakaguchi
Hisashi Suzuki

Producer
Tetsuhisa Tsuruzono


Light Weight

Director
KUNIHIKO NAKATA

Programmer
NAOTAKA UEDA
MASAKI YAMASHITA

Stage Design
HIROAKI NAKAGAWA
TAKAFUMI KAGAYA
ETSUKO YAMADA

Character Design
NAHO KODAMA

2D Design
MASATAKA AOCHI

Motion Creating
MASAKAZU TAGAWA

Motion Control
KYOKO TANGE

Motion Capture
TETSUYA OKAMOTO

Data Control
TOMOHIRO MARUYAMA


Music
Ryuji Sasai

Sound
Teruaki Sugawara
Junya Kuroda

Voice Actors
Takeshi Endo
Daisuke Gohri
Shou Hayami
Hiroshi Isobe
Makio Inoue
Yukimasa Kishino
Keiichi Nanba
Chikao Otsuka
Ryotaro Okiayu
Kouji Totani
Kouji Yada

Miyako Endo
Yuko Mita
Junko Noda
Shizue Saito
Michiyo Yanagisawa

Motion Actors
Keiichiro Tamayori
Yoshihiro Inada
Junko Koishi

Title Design
Mukyo Hirama

Opening Movie
Digital Media Lab.

Publicity
Kiyoko Maeda
Yuji Horikawa
Ryutaro Sasaki
Daisuke Yamamoto (Assistant)

Production Management
Kazuhiro Hasegawa

QualityManagement
Hiromi Masuda
Yoshitaka Fujita
Takeshi Fusano

Special Thanks to
Nobuyasu Asano
Takashi Hashizume
Tsutomu Mawatari
Shingo Akiyama
Takeshi Takenaka
Toshiyuki Saotome

SOLID Co.,Ltd.
AONI PRO
NTT MEDIA LAB.
DIGICUBE Co.,Ltd.
OTIAS Co.,Ltd.

DAI-ICHI KIKAKU Co.,Ltd.
K's Corp.
ADD corp.
LE BLEU Co.,Ltd.
MELLOW Corp.
CO-DESIGN OFFICE Ltd.
STALKER Inc.

and all staffs of SQUARE

(C) 1998 SQUARE / Light Weight


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Square / Light Weight