Buzzer Beater Kouhen
ブザービーター 後編

1999.05.27 Sony Computer Entertainment


INOUE TAKEHIKO
BUZZER BEATER
後編


--ARTIST--
TAKEHIKO INOUE


--PRODUCER--
RYOJI AKAGAWA
KOZY WATANABE
MUNETAKA INOUE


-SUPERVISOR--
KENJI KITAYAMA


--DIRECTOR--
SATOSHI IWASHITA


--MAIN PROGRAMMER--
REIJI MATSUMOTO


--PROGRAMMER--
KAZUKI TSUCHIYA
TOSHINORI MIZUMACHI
HAYATO MIZUKAMI
MASAHIRO YAMAGUCHI
YUJI KOBA


--GRAPHIC DESIGNER--
SATOSHI NAKAMURA
KOHICHI IKEDA
NORIYOSHI SASAKI


--MUSICS and SOUND PRODUCE--
YOSHINORI NAGUMO

--MUSICS--
JUNICHI SUZUKI

--SOUND--
YOSHIRO HORIE


--SPECIAL THANKS TO--
MICHIKO KOBAYASHI
SACHIKO MATSUDA
KOUJI HIRAI
YASUHIRO YOSHIKUNI
TAKU INOUE
SHINGO TOODA
SATOSHI MIYATA
YOSHIAKI OBUCHI
KOTARO MORIYAMA
RIEKO TSUJI


--EXECUTIVE PRODUCER--
AKIRA SATO


GTV

ARC Entertainment

I.T.PLANNING,INC.


Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Sony Computer Entertainment / I.T.Planning