C1 Circuit
C1サーキット

1996.10.04 Invex


Development Staff

INVEX Staff

Graphic
Yoshinori Toya

Program
Takakazu Taguchi

Data Adjustment
Kenichi Takebe

Music
Hisao Arai
Makiko Kawashima

Game Design
Hiroyuki Nishiyama
Yoshinori Toya
Kenichi Takebe


Yaesu Publishing Co.,LTD.
"CARBOY" Editors
Kouhei Nishi
Kazuki Ohsaku
Mitsuru Kobayashi
Satoshi Endoh

Special Thanks
Katsutoshi Kawai
Yuuki Saga
Naoyuki Sema
Hiroyuki Kashiwagi
Yoshihiro Nomura
Kenji Tamaru
Naozumi Futaki
Toshiyuki Terada
Munehiro Murase
Tomoya Hirano
Yoshinori Kozato
Hideki Numasawa
Kazuto Kawakami
Kazuhiro Nakano
Nobuo Baba
Ryuuichi Hirano
Akinobu Nishiguchi
Koyana tatsuo
Ryouhei Yamanaka
Makoto Kurihara
Naoki Ryuumon
Yasuo Washimi
Jun Sakai
Yasue Sakai
Nana chan
Kazunori Katoh
Masaki Yamaguchi
Toshiaki Haijima
Fumitaka Kanazawa
That is all CARBOY readers


Technical Support
Tasuku Takehara (Tokyo UNV.)
Ippei Yamazaki (Tokyo UNV.)

Ryouichi Ohgo

Takayuki Nakabayashi (BLITZ CO.,LTD.)
Noboru Miyata (BLITZ CO.,LTD.)

Testting Staff
Hideki Ishii
Masamichi Horike
Kazuhiro Chiba
Kazuhiro Yabe
Kazuo Sato
Tsuneo Hara


Presents
AUTOLOOK M's PROMOTION CO.,LTD.
BLITZ CO.,LTD.
BRIDGESTONE CO.,LTD.
KINGJIM CO.,LTD.
UNICO CO.,LTD.


Supervisor
Kenichi Takebe


Producer
Takakazu Taguchi


PRODUCED By
INVEX


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Invex