Captain Commando
キャプテンコマンドー

1998.09.17 New


CAPTAIN COMMANDO

STAFF

PLANNER
AKIMAN
OHNO

& SUB PLANNER
GYO

CHARACTER DESIGN

OBJECT
KURISAN
OUJI
ERIPYON
MATTIAN
Q
MAYO
YKARU M

SCROLL
KOI
POWERFUL KONOMI
SUI
BUPPO
O

EDITORIAL DESIGN
SHO

PROGRAMMER
EGAWA
YOKOYAMA
UENO
YOSHIZUMI

SOUND
T YOMAGE

& SOUND SUB
SYUN

SPECIAL THANKS
JAMES
SCOTT
TETSU
NIN


PlayStation STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
YASUYUKI NARUSHIMA

CHIEF PROGRAMMER
SEIJI HASEGAWA

MUSIC COMPOSER
HIROSHI KURONUMA
NAOKI TSUCHIYA

SOUND EFFECTS
NAOKI TSUCHIYA

BOOKLET DESIGNER
YASUYUKI NARUSHIMA

SPECIAL THANKS
KATSUYOSHI YAMAKI
TORU SUZUKAWA
KIYOSHI SAKURAI
RYUTA AOYAGI
TOSHIKI MATSUMOTO
AKIRA NOMOTO
TOSHIKAZU HAMAYA
TAKATSUGU OKAMURA

TEST PLAYER
HIROMICHI NARUSHIMA
KEIKO YAMAMOTO
KOUTARO SHIMANE
YOUHEI TANAKA
YOSHITAKA MORISHIGE
ISAO YOSHIHARA
HAZUKI SHIMANE
SAYURI TSUDA


CAPCOM


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 New / Capcom