Carnage Heart EZ
カルネージハートEZ

1997.07.24 Artdink


Carnage Heart EZ
STAFF

Producer
Katsushige Kasai

Director
Masaki Iizuka

Lead Programmer
Atsushi Oonuma

Lead Graphic Designer
Katsutaka Tsukahara

Lead Sound Designer
Daisuke Nakakaze

Assistant Director
Kazuhiro Arai

Movie
Masashi Saitoh

Main Visual CG
Kenichi Abiko

Programmer
Yasufumi Kasagi

Graphic Designer
Akira Uruma
Masaki Kamikawa

Assistant Producer
Yasukazu Katsumata

Marketing
Keiichi Kadomasu
Mitsuyuki Kouyama

Advertising
Hiroshi Hiratsuka

Lead Analyst
Chikuma Fujita

Product Licesing Coordinator
Mika Hirano
Minoru Kousuge

Technical Advisor
Noritaka Miwa

Event Coordinator
Nobuaki Sakurai

PR Coordinator
Kaori Chiba

Project Coordinator
Shinji Miyamoto


OKE Data Participants

Mutsumi Abe
Tetsuya Akita
Terushige Fukui
Toshiya Gotoh
Yoshimasa Hatakeyama
Kouichi Hotta
Kousoh Ikemura
Yoshitomo Ikkai
Hideki Kishimoto
Haruyuki Kurachi

Takashi Matsumura
Hideaki Minakata
Hiroshi Nagai
Hiromichi Naitoh
Satoshi Nakayama
Keisuke Nishijima
Shinji Ooue
Masayuki Saitoh
Teruaki Satoh
Ryuichi Shimoda

Kouji Tabata
Yui Takahara
Ken Takahashi
Yasuo Takami
Hiroshi Toukai
Kunihiro Ueta
Kazumasa Yamazawa
Hiroyuki Yoshikawa

Syuuichi Tanae


ARTDINK CORPORATION


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Artdink