Cat the Ripper: 13-ninme no Tanteishi
キャット・ザ・リパー 13人目の探偵士

1997.07.17 Tonkinhouse


Cat The Ripper
STAFF

Original Story
Yamaguchi Masaya

Executive Producer
Ishigaki Goh

Director
Kuneguchi Masahide

Scenario & Screen Play
Inui Atsushi

System Design
Inui Atsushi

Charactor Design
Akutsu Kanako

Program
Takashima Renya
Hoshino Daisuke

Graphics
Nakamura Yoshio
Hashimoto Noriko
Iida Yumiko
Shimada Koji
Imakawa Hiroyasu

Music
Akao Keiichiro
Kamiya Satoshi

Sound Engineer
Yasuno Hiromi
Ishizaki Kiminobu (Wonder3)
Tobita Hirotaka (Studio Reds)
Kato Daisuke (Studio Reds)

Production Manager
Takashima Koji

Cast
Futamata Issei
Ueda Yuji
Kato Hikaru
Mizutori Tetsuo
Tokumaru Kan
Ishii Naoko
Nemoto Reizo
Hosoi Osamu

Miyata Hironori
Yoshikawa Toranori
Maruta Mari
Hanba Tomoe
Yamazaki Mika
Hageta ko
Madagasucal Taka
Nakamura Bro's

Title Logo
Yokota Masanori

Photograph
Shigeki Oyama
Sano Yasushi

Special Thanks to
Kumasaka Takeshi
Kukita Masahiko

Producer
Ishimatsu Haruhiko

THE END

PRESENTED BY
TONKINHOUSE


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Tonkinhouse