Center Shiken Trial: Eigo no Tetsujin
センター試験トライアル 英語の鉄人

1996.09.13 Sony Computer Entertainment


Text&Author
Katsumi Toyoshima
Ken Machida
Shigehiro Kato


Executive Producer
Tetsuo Saijo

Producer
Shinya Endo

Director
Kazuki Konishi

Scenario
Mao Hayashi
Kazuki Konishi

Editor
Yoshihiro Ito
Naoko Inatsuka
Mitsuru Mizutani
Aya Nagasawa
Isamu Kuno
Michiyoshi Hatakeyama

Graphic Design
Atsushi Hotta
Yoo Sakuraba

Sound Design
Kazuhiko Izuo

Narrator
Takeshi Kuwabara

Programming
DUO SYSTEMS

Chief Manager
Kazushige Nakayama

Kyohei Ishiguro
Yasukazu Aoki
Youhei Utagawa
Yoshihiko Tanaka
Taizan Suzuki
Hirokuni Yano
Hiroyasu Tanabe
Tetsuya Hayashi (ZETA)


Management
SCEI

Executive Producer
Shigero Maruyama
Akira Sato


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Sony Computer Entertainment