Choro Q
チョロQ

1996.03.22 Takara


TAMSOFT STAFF


DIRECTOR
CHIEF PROGRAMMER
ETSUHIRO WADA


ASSISTANT PROGRAMMER
HIDEKI MATSUMOTO
SHINYA KUSUNOKI
TOURU KAWASHIMA

SUPPORT PROGRAMMER
HIROAKI FURUKAWA


COURSE DESIGN & GRAPHICS
MITSUTOSHI NOMURA
MASARU NAKAGAWA


COURSE GRAPHICS
MIHO FURUKAWA
KANAKO SATO
AKI KOBAYASHI
KOU OGURA


OTHER GRAPHICS
TOSHIHIRO ICHINO
HISASHI SATO
MIZUKI MURAMATSU
SHINTARO NAKAOKA


CAR DESIGN & GRAPHICS
NAOTAKA SUZUKI


MUSIC & SOUND EFFECT
YASUHIRO NAKANO
FUMIO TANABE


EXECUTIVE PRODUCER
TOSHIAKI OTA

ASSISTANT DIRECTOR
HIDEKI KOBAYASHI

SUPPORTER
KAORI AKASAKATAKARA STAFF


PRODUCER
TAKAYUKI NAKANO

DIRECTOR
TAKESHI IKENOUE


EXECUTIVE PRODUCER
NOBUYUKI OKUDE

MARKETER
TOSHIHIRO MORIOKA
HIROSHI TAKEKAWA
KATSUYA TORIHAMA


ARTWORK DESIGN
INTAC I.T.C.


MIXED STUDIO
"EPICURUS STUDIO"
KATSUMI SHIGETA
SATOSHI TAKUSHIMA


SPECIAL THANKS TO
YASUTOMO AKAGI
TATSUYA HOCHO
SHUNICHI OHKUSA
AKIHIKO KIMURA
NAOYUKI TAKADA
SATOSHI H
NORIHIRO HAYASAKA
MITSUNORI SHOJI
HIROFUMI KASAKAWA
FUMIHIKO OZAWA
TETSUYA IIDA
SHIGENORI IMANAKA
NEKO PUBLISING CO.,LTD.
COOPER AUTOMOTIVE JAPAN
CRAFT CO., LTD.


THANK YOU FOR PLAYING


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Takara