Choro Q 2
チョロQ2

1997.02.21 Takara


TAMSOFT STAFF

PRODUCER
TOSHIAKI OTA

DIRECTOR
CHIEF PROGRAMMER
ETSUHIRO WADA

COURSE DESIGN & GRAPHICS
MITSUTOSHI NOMURA
MASARU NAKAGAWA

CPU CAR & REPLAY PROGRAM
HIDEKI MATSUMOTO

CAR DESIGN & GRAPHICS
HIROYUKI KOBAYASHI

ASSISTANT PROGRAMMER
TSUTOMU YAHATA
SHIN SATOH

ASSISTANT GRAPHICS DESIGNER
KENJI KUBOTA

THANKS FOR SOME GRAPHICS
YUMIKO ASHIHARA

MUSIC & SOUND EFFECT
YASUHIRO NAKANO
FUMIO TANABE
AKIHI MOTOYAMA
LUNA UMEGAKI

THANKS FOR CHOROQ 1 STAFF
NAOTAKA SUZUKI
MIHO FURUKAWA
TOSHIHIRO ICHINO
KANAKO SATOH
AKI KOBAYASHI
KOU OGURA
MIZUKI MURAMATSU
HISASHI SATOH


TAKARA STAFF

PRODUCER
TAKAYUKI NAKANO

DIRECTOR
TAKESHI IKENOUE

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
HIROHISA SATOH

EXECUTIVE PRODUCER
MASAHIRO MORIKAWA

MARKETING STAFF
TOSHIHIRO MORIOKA
KATSUYA TORIHAMA
MASAHIRO IWASAKI

SALES STAFF
SATOSHI KUMATA
TATSUYA TAURA
TETSUYA IIDA
MUTSUMI NAKAMURA

CS DEVELOPMENT STAFF
TATSUYA HOCHO
SHUNICHI OKUSA
NAOYUKI TAKADA
AKIHIKO KIMURA
NORIHIRO HAYASAKA
S.H
MITSUNORI SHOJI
HUMIHIKO OZAWA
HIROFUMI KASAKAWA

ARTWORK DESIGN
CRAFT

SPECIAL THANKS TO
YASUTOMO AKAGI
HAL53
HIROSHI TAMAI
THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.
TOYOTA TECHNOCRAFT CO.,LTD.TRD
LAMCO CO.,LTD
ALPHA RIGID
NEKO PUBLISHING Co.,LTD.
MIND-PUBLICATION Co.LTD
COOPER AUTOMOTIVE JAPAN
IMPS DESIGN WORKS


THANK YOU FOR PLAYING


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Takara