Choro Q 3
チョロQ3

1998.02.19 Takara


STAFF

DIRECTOR
ETSUHIRO WADA

PROGRAM
HIDEKI MATSUMOTO

SHIN SATOH
TSUTOMU YAHATA

COURSE DESIGN & GRAPHICS
MASARU NAKAGAWA

MAKIE TAKAHASHI
SHUNSUKE TEZUKA
SHIGEHIRO MORITA
MINAKO SAITO
MITSUTOSHI NOMURA

COURSE DESIGN & CAR MODEL & GRAPHICS
HIROYUKI KOBAYASHI

MUSIC & SE
LUNA UMEGAKI
AKIHI MOTOYAMA

MUSIC
FUMIO TANABE
MUTSUMI ISHIMURA

ENGINEER
YASUHIRO NAKANO

EXECUTIVE PRODUCER
TOSHIAKI OTA


TAKARA STAFF

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
HIROHISA SATOH

EXECUTIVE PRODUCER
MASAHIRO MORIKAWA
TAKAYUKI NAKANO

PRODUCER
TAKESHI IKENOUE

MARKETING STAFF
TOSHIHIRO MORIOKA
KATSUYA TORIHAMA
MASAHIRO IWASAKI

SALES STAFF
SATOSHI KUMATA
HIROSHI YAMAZAKI
TETSUYA IIDA
TATSUYA TAURA
TAKAO SATOU
MUTSUMI NAKAMURA

CS DEVELOPMENT STAFF
TATSUYA HOCHO
SHUNICHI OKUSA
NAOYUKI TAKADA
NORIHIRO HAYASAKA
TOSHIHIKO IKEZAWA
TSUYOSHI IGARASHI
HIROFUMI KASAKAWA
HUMIHIKO OZAWA

ARTWORK DESIGN
CRAFT

DEBUG
POLE TO WIN Inc.

SPECIAL THANKS TO
YASUTOMO AKAGI

THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.
TOYOTA TECHNOCRAFT CO.,LTD.TRD
LAMCO CO.,LTD.
ALPHA RIGID
NEKO PUBLISHING Co.,LTD.
MIND-PUBLICATION Co.,LTD.
COOPER AUTOMOTIVE JAPAN
IMPS DESIGN WORKS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Takara