Choro Q Jet: Rainbow Wings
チョロQジェット レインボーウィングス

1998.02.26 Takara


TAKARA

Senior Executive Producer
Hirohisa Satoh

Executive Producer
Masahiro Morikawa
Takayuki Nakano

Director
Toshihiko Ikezawa

Marketing Producer
Toshihiro Morioka

Super Marketter
Katsuya Torihama
Masahiro Iwasaki

Special Thanks To
Tatsuya Hocho
Shunichi Okusa
Takeshi Ikenoue
Naoyuki Takada
Akihiko Kimura
Norihiro Hayasaka
Hirofumi Kasakawa
Mitsunori Shoji
Fumihiko Ozawa
Satoshi Kumata
Hiroshi Yamazaki
Tatsuya Taura
Tetsuya Iida
Takao Satou
Mutsumi Nakamura


ASTRO VISION

Game Design
Hiroyuki Keitora

Character and Mechanical Design
MonMon

Mechanical Design
Archimedes

Art Design
Masanobu Nishikori

Story
Nao Minda
Sumio Uetake

Animation Director
Kenichi Maejima

Chief Animator
Kiyotaka Nakahara

Key Animators
Keiichi Sasajima
Takushi Yaguchi
Setsuki Umino

Art Director
Hitoshi Nagao

Animation C.G
Yoshito Kuwa

Producer
Tetsuhisa Yamada

Opening Song
STUDIO CLICHE

Written and Composed by
Fumio Tamayama

Arranged by
Keiichi Shiraishi

Performed by
Hironobu Kageyama


C-LAB.co.,ltd

Producer
Masayoshi Koyama

Main Programmer
You2 Inoue

Sub Programmer
Mituhiro Nakamura
Hiroki Ohkawa
Mieko Kato
Sachiyo Oda

Chief Designer
Shinji Kibuna

Designer
Ryuji Kagota
Tadashi Noguchi
Yoshihiro Ohta
Naruki Kanetaka
Kazuo Tsutsui
Kuniyoshi Takazawa
Tomohiro Iwashita
Tomoko Kato
Jun Matsuyama

Sound Editor
Akira Tanaka

Composer
Hiroyasu Beauty Hoshi

Adviser
Junichi Nishiyama


VOICE ARTIST

Shiro Windseeker
Mayumi Tanaka

Lily Starruby
Tomo Sakurai

Baster Gold
Hideyuki Hori

Kaoru Sakurai
Houko Kuwashima

PP-303
Shinobu Satouchi

Billy Zain
Naoki Tatsuta

Jody Bluethunder
Emi Shinohara

Snake Cobaltski
Nobutoshi Hayashi

Count Red
Osamu Saka

Silverna
Takeshi Aono

Knight of Black
Hikaru Midorikawa

Commander Geludan
Banjo Ginga

Dr.Zolterze
Takeshi Aono

Captain Mole
Naoki Tatsuta

Crea Claude
Saori Kaneda

Narrator
Banjo Ginga

Artwork Design
SPACE LAP


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Takara / Astro Vision