Cocktail Harmony
カクテル・ハーモニー

1998.09.10 Astroll


Producer
Junichi Mizutari

Director
Kazuhiro Sakai

Music Composer
Tenpei Sato

Vocal
Keiko Furuya

Voice Actor
Kazuhiko Nishimatsu
Tenpei Sato

System Programmer
Shinichi Seno
Kazuhiro Sakai

Programmer
Tetsuo Sakaguchi
Yasuo Yamamoto

Graphic Designer
Nobuo Hayashi
Kiyoko Segawa

Toshiaki Sugiura
Satoshi Honma

Kenichi Yanagihara
Naoki Kuwahara

Scenario Writer
Katsuhiko Takayama

Editor
Yoko Nozawa
Hodaka Ueno

Special Thanks
Sumio Minagawa
Akane Hioh

Presented by
ASTROLL


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Astroll