Crisis City
クライシスシティ

1998.06.04 Takara


VOICE CAST
Fumihiko Tachiki
Tsumugi Ohsawa
Jun-ichi Kanemaru
Kyouko Hikami

Casting Coordinat
Radon'86

Voice Director
Junko Araki


- TAKARA STAFF -

Senior Executive Producer
Hirohisa Sato

Executive Producer
Masahiro Morikawa

Producers
Takayuki Nakano
Shunichi Ohkusa

Director
Tsuyoshi Igarashi

Chief Marketing
Toshihiro Morioka

Marketing Staff
Katsuya Torihama
Masahiro Iwasaki

Special Thanks to
Satoshi Kumata
Hiroshi Yamazaki
Tatsuya Taura
Tetsuya Iida
Mutsumi Nakamura
Takao Satou

Masaru Aoki

Tatsuya Hocho
Takashi Ikenoue
Naoyuki Takada
Norihiro Hayasaka
Toshihiko Ikezawa
Hirofumi Kasakawa
Fumihiko Ozawa

Artwork Design
Design office
SPACE LAP inc.

Kazuya Haraguchi
(STF PROJECT)

Debugged By
POLE TO WIN CO.,LTD.
WAND


JAPAN VISTEC STAFF

Senior Executive Producer
Kenichi Ohhashi

Executive Producer
Mituharu Inoue

Producer
Takeyuki Kasakura
Takayoshi Tanigawa

Director
Masanori Okamoto
Yuichi Abe

Art Director
Yuichi Abe

Team Leader
Kaneyoshi Hosaka

Planner
Hironori Iriuchi
Masanori Okamoto
Yuichi Abe

Main Programmer
Kaneyoshi Hosaka

Programmer
Junichi Ohno
Hideyoshi Furuzyo

Scripter
Hironori Iriuchi
Takashi Wachi
Ryo Misawa
Hiroki Takasu

Character Designer
Syuichiro Ohtomo

Polygon Character Designer
Hiroaki Kudoh
Shigeru Yaguchi

Polygon Designer
Banri Shiga
Kazuya Osada

Motion Designer
Hiroaki Kudoh
Shigeru Yaguchi

Effect Designer
Kei Yokoyama
Kazuya Osada

Sound Designer
Takayuki Suzuki

Sound Support
Masanori Okamoto

Scenario
Masanori Okamoto
Yuichi Abe

Message Writer
Yusuke Higano

Establishment Cooperation
Syuichiro Ohtomo
Banri Shiga

Movie Work
PD-TOKYO

Banri Shiga
Hiroaki Kudoh
Kazuya Osada
Minoru Yoshida

Management
Youichi Fukuda

Production Desk
Kyouko Yoshikawa

Background CG
PD-TOKYO

Special Thanks
Kenji Kikuchi
Sachiyo Soeda
A. KIMURA
Keisuke Orikasa
Shinya Kinoshita
Naoki Kaneko
Masaya Nakamura
Yuichiro Tanaka
Megumi Masai
Kazuyuki Shibata
Hitoshi Watanabe
Kuniyuki Kobayashi
Yoshiya Tuda
Tutomu Iwanami
Daisuke Kitamura


TAKARA CO.,LTD. 1998


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Takara