Dance Dance Revolution
ダンス ダンス レボリューション

1999.04.10 Konami


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Yasumi Takase
Hirotaka Ishikawa

PROGRAMMER
Kenichiro Horio
Naizo Nayami
Akari Uchida
Kazuo Ishikawa
Akinori Tamura
Nishibori Taquashi
K. Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Satoshi Kushibuchi
Koji Yamada
K-suke Hattori
Atushi Ono
Yumi Yoshida
tanaka,HIDEKI

SOUND DESIGNER AND COMPOSER
U1-ASAMi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

MIXER
IMOHORE IMAI

DIGITAL TECHNICIAN
Ken Imaizumi

PRODUCT DESIGNER
Akie Karibe

ORIGINAL CONTROLLER
Toshimitsu Oishi
Hideyuki Doumitsu
Toru Okubo

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Hiroaki Kamata
Yoko Sekiguchi
Yuriko Oinuma

PRODUCER
Yoshinori Mishima

GRAND PRODUCER
Makoto Yano


ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
Katsunori Okita
Kazuya Takahashi

PROGRAMMER
Shin Terao
Yusuke Kitakaze
Tadashi Kitagawa
Tetsuya Nitta
Hiroki Ishida
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi

DESIGNER
Nobuo Tomita
Eiichi Yoshioka
Yukiko Mizoo
Yutaka Sakaue
Mitsuo Nagamoto
Tomohiro Ota
Kazushi Hasegawa
Takashi Inubushi
Akira Iizumi
Yoshiko Oiwa
Kanako Yonezawa

SOUND
Naoki Maeda
Hideaki Shikama
Masaomi Kawai

MECHANICAL DESIGNER
Toru Takeda
Kouichi Nishio
Satoshi Uchiyama
Toyozou Maki
Yoshiyuki Ishikawa
Hirohumi Mamitsu
Shinya Ishida
Tomohisa Tanaka

HARDWARE DESIGNER
Toyofumi Kitano
Kazutaka Kubota
Masato Nagatomi
Satoshi Ueda
Masahiko Kami

PRODUCT DESIGNER
Takashi Nishimura
Hiroyuki Sugimoto
Hideaki Minoda

INDUSTRIAL DESIGNER
Hiroyuki Muraki
Makiko Otomi

PRODUCER
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka

SPECIAL THANKS
intercord japan
TOSHIBA EMI
Hiroyuki Kadoma
Issey Nisawa
Mariko Shimbori
Atsushi Sekimoto
Juri Sakuma
Maria Hazama
Shigeki Yutani

Shuichiro Murata
(MEGA GRAPHICS INC.)


Developed by KCET


© KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO
ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami / Konami Computer Entertainment Tokyo