Dance Dance Revolution 2nd ReMIX
ダンス ダンス レボリューション セカンドリミックス

1999.08.26 Konami


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Hirotaka Ishikawa

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Yasumi Takase
Nishibori Taquashi
K. Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida

SOUND DESIGNER AND COMPOSER
U1-ASAMi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

GUITARIST
AQUI LA JAMAOCA

RECORDING ENGINEER
Nobuhiko Matsufuji

PRODUCT DESIGNER
Muroi Ai

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yoko Sekiguchi

PRODUCER
Masaki Yoneoka

GRAND PRODUCER
Makoto Yano


ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
Kazuya Takahashi

PROGRAMMER
Yusuke Kitakaze
Tadashi Kitagawa
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi

DESIGNER
Eiichi Yoshioka
Yukiko Mizoo
Tomohiro Ota
Takashi Inubushi
Akira Iizumi
Kanako Yonezawa

SOUND
Naoki Maeda
Hideaki Shikama

MECHANICAL DESIGNER
Toyozou Maki
Yoshiyuki Ishikawa
Yoshinobu Kitami

HARDWARE DESIGNER
Toyofumi Kitano
Masahiko Kami
Hajime Kawashima
Hiroki Honda

PRODUCT DESIGNER
Takashi Nishimura
Masayuki Uematsu
Kenji Fujinaka
Hideaki Minoda

PRODUCER
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka

BEMANI MANAGER
Shigeru Fukutake

SPECIAL THANKS
Hiroyuki Kadoma
Issey Nisawa
Mariko Shimbori
Atsushi Sekimoto
Juri Sakuma
Maria Hazama
Shigeki Yutani

intercord japan
TOSHIBA EMI

Shuichiro Murata
MEGA GRAPHICS INC.


KCET

KONAMI

(C) KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami / Konami Computer Entertainment Tokyo