Dance Dance Revolution 2nd ReMIX Append Club Version vol.2
ダンス ダンス レボリューション セカンドリミックス アペンド クラブバージョンvol.2

1999.12.22 Konami


DanceDanceRevolution 2ndReMIX
APPEND CLUB VERSION vol.2


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Hirotaka Ishikawa

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Yasumi Takase
Nishibori Taquashi
K.Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida

SOUND DESIGNER
U1-ASAMi
Masafumi Sekiguchi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

RECORDING ENGINEER
Nobuhiko Matsufuji

PRODUCT DESIGNER
Michiko Tokoro

TEST PLAYER
Shinichirou Niide
Eitetsu Yamamoto

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yoko Sekiguchi
Hiroshi Makihara

PRODUCER
Masaki Yoneoka
Metal Yuhki

GRAND PRODUCER
Michihiro Ishizuka


DanceDanceRevolution 2ndMIX
CLUB VERSION STAFF

DIRECTOR
Kazuya Takahashi

PROGRAMMER
Yusuke Kitakaze
Tadashi Kitagawa
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi

DESIGNER
Eiichi Yoshioka
Yukiko Mizoo
Tomohiro Ota
Takashi Inubushi
Akira Iizumi
Kanako Yonezawa
Masafumi Yoshida
Masahiko Oda

SOUND
Naoki Maeda
Hideaki Shikama

MECHANICAL DESIGNER
Toyozou Maki
Yoshiyuki Ishikawa
Yoshinobu Kitami

HARDWARE DESIGNER
Toyofumi Kitano
Masahiko Kami
Hajime Kawashima
Hiroki Honda

PRODUCT DESIGNER
Takashi Nishimura
Masayuki Uematsu
Kenji Fujinaka
Hideaki Minoda

SUPPORT STAFF
Tadashi Minamino
Takeshi Tomioka
Shouhei Shimokawa

PRODUCER
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka


beatmania IIDX substream STAFF
CLUB VERSION2 STAFF

PRODUCER
Koji Okamoto

EXECUTIVE DIRECTOR
Seiji Higurashi

DIRECTOR
Tadao Kageyama

PLANNER
Tadao Kageyama

SOUND DIRECTOR
Takayuki Ishikawa

SOUND SUPERVISER
Reo Nagumo

PROGRAMMER
Tadao Kageyama

CHIEF VISUAL DESIGNER
Gyo Eguchi

COMPUTER GRAPHIC DESIGNER
GOLI Matsumoto
Gyo Eguchi
Tomochika Moroe
Hajime Yashiro (KCEJ WEST)

VIDEO EDITOR
Gyo Eguchi

3DCG DESIGNER
Yuji Takahashi
Gyo Eguchi

HARD ENGINEER
Yoshitaka Yamama

MECHANICAL ENGINEER
Hachitaro Sato
Takeshi Yamazaki

SOUND PROGRAMMER
Youhei Shimizu

SOUND DATA ANALYZER
Hiroki Koga
Kiyotaka Sugimoto
Mitsukuni Murayama
Jun Wakita
Masashi Watanabe

GRAPHIC DESIGNER
Horiyuki Yokoki


BEMANI MANAGER
Shigeru Fukutake

SPECIAL THANKS
All KME STAFF
All KCEJ WEST "beatmania" STAFF
All AMD D&M Dept. "Dance Dance Revolution" STAFF
All "beatmania IIDX" STAFF


bemani


KCET

KONAMI

(C)KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO ALL RIGHTS RESERVED


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami / Konami Computer Entertainment Tokyo