Dance Dance Revolution 3rd MIX
ダンス ダンス レボリューション サードミックス

2000.06.01 Konami


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Hirotaka Ishikawa

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Yasumi Takase
Nishibori Taquashi
K.Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida

SOUND DIRECTOR AND COMPOSER
U1-ASAMi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

SOUND DESIGNER
Masafumi Sekiguchi

LYRICS & VOCALS
SCOTTY D.

SOUND PRODUCT MANAGEMENT
Noboru Sakaue
Takashi Tateishi

RECORDING ENGINEER
IMOHORE IMAI

PRODUCT DESIGNER
Nobuyo Takeda

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yoko Sekiguchi

DEVELOPMENT SUPPORT
Yukihiro Yamazaki
Rieko Komatsubara
Taku

PRODUCER
Metal Yuhki

GRAND PRODUCER
Michihiro Ishizuka


ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
Kazuya Takahashi

TECHNICAL ADVISER
Shin Terao

PROGRAMMER
Yusuke Kitakaze
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi
Tadashi Minamino
Shohei Shimokawa
Tomioka Takeshi

DESIGNER
Eiichi Yoshioka
Tomohiro Ota
Takashi Inubushi
Akira Iizumi
Masafumi Yoshida
Kazushi Hasegawa
Kanako Yonezawa
Masahiko Oda
Yoshiko Oiwa

SOUND DESIGNER
Hideaki Shikama
Naoki Maeda
Miho Toyoda
Akira Goshima

MECHANICAL DESIGNER
Toyozou Maki
Yoshiyuki Ishikawa

HARDWARE DESIGNER
Toyofumi Kitano
Hajime Kawashima

FIRMWARE PROGRAMMER
Masahiko Kami

PRODUCT DESIGNER
Takashi Nishimura
Masayuki Uematsu
Hideaki Minoda

PRODUCER
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka

BEMANI MANAGEMENT
KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT
Akihiko Nagata
Takaharu Ikeda
Kazunari Okido
Sumiko Shindo
Yukiko Nakagawa

SPECIAL THANKS
Hiroyuki Kodama
Issey Nisawa
Mariko Shimbori
Atsushi Sekimoto
Juri Sakuma
Maria Hazama
Ai Yoshida
Shigeki Yutani
intercord japan
TOSHIBA EMI

Shuichiro Murata
MEGA GRAPHICS INC.

Yasuhiro Shitan
UNITED SPORTS CLUB

KCET

KONAMI


© 1998,2000 KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO
ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami / Konami Computer Entertainment Tokyo