Dance Dance Revolution: Best Hits
ダンスダンスレボリューション ベストヒッツ

2000.12.21 Konami


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Hirotaka Ishikawa

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Yasumi Takase
Nishibori Taquashi
K.Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida

SOUND DIRECTOR
U1-ASAMi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

SOUND PRODUCT MANAGEMENT
Takashi Tateishi
Nobuhiko Matsufuji

MASTERING ENGINEER
IMOHORE IMAI

PRODUCT DESIGNER
Mai Kitazawa

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yoko Sekiguchi

DEVELOPMENT SUPPORT
Masafumi Sekiguchi
Yukihiro Yamazaki
Rieko Komatsubara

PRODUCER
Metal Yuhki

GRAND PRODUCER
Michihiro Ishizuka


ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
Kazuya Takahashi
Katsunori Okita

PROGRAMMER
Shin Terao
Yusuke Kitakaze
Tadashi Kitagawa
Yoshihiko Narita
Hiroki Ishida
Takahiro Ohashi
Tadashi Minamino
Takeshi Tomioka
Shohei Shimokawa

DESIGNER
Eiichi Yoshioka
Yukiko Mizo
Tomohiro Ota
Takashi Inubushi
Akira Iizumi
Kanako Yonezawa
Yutaka Skaue
Yoshiko Oiwa
Masahumi Yoshida
Masahiko Oda

SOUND DESIGNER
Hideaki Shikama
Naoki Maeda
Masaomi Kawai
Akira Goshima
Miho Totoda

MECHANICAL DESIGNER
Toyozo Maki
Toru Takeda
Shinha Ishida
Yoshiyuki Ishikawa
Koichi Nishio

HARDWARE DESIGNER
Toyofumi Kitano
Hajime Kawashima
Takuya Aono
Kazutaka Kubota
Masato Nagatomi
Satoshi Ueda

FIRMWARE PROGRAMMER
Masahiko Kami

PRODUCT DESIGNER
Takashi Nishimura
Hiroyuki Sugimoto
Kenji Fujinaka
Hideaki Minoda

PRODUCER
Toshimitsu Oishi
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka

BEMANI MANAGEMENT
KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT
Akihiko Nagata
Takahashi Ikeda
Kazunari Okido
Sumiko Shindo
Yukiko Nakagawa

SPECIAL THANKS
Yasuhiro Shitan
UNITED SPORTS CLUB

KCET

KONAMI


(C)1998,2000 KONAMI AND KCE Tokyo ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami / KCE Tokyo