Dance Dance Revolution Extra MIX
ダンス ダンス レボリューション エクストラ ミックス

2001.06.07 Konami


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Yasumi Takase

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Yukihiro Yamazaki
Nishibori Taquashi
Yuu Watashiba
K.Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida
Tadashi Yamauchi

SOUND DIRECTOR
U1-ASAMi

MUSIC COMPOSER
Shoichiro Hirata

SOUND DESIGNER
Masafumi Sekiguchi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

SOUND PRODUCT MANAGEMENT
Nobuhiko Matsufuji

RECORDING ENGINEER
IMOHORE IMAI

PRODUCT DESIGNER
Mai Kitazawa

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yoko Sekiguchi
Yuriko Oinuma
Osamu Shigeta
Taro Miyake

DEVELOPMENT SUPPORT
Hideki Hayakawa
Kazunori Haruyama

PRODUCER
Hirotaka Ishikawa
Toshitaka Izumida

GRAND PRODUCER
Michihiro Ishizuka


ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
Takashi Inubushi

DESIGNER
Yukiko Mizo
Eiichi Yoshioka
Yutaka Skaue
Tomohiro Ota
Akira Iizumi
Kazushi Hasegawa
Mayu Konishi
Yoshiko Oiwa
Kanako Yonezawa

PROGRAMMER
Shin Terao
Tadashi Kitagawa
Yusuke Kitakaze
Hiroki Ishida
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi
Misao Kadowaki
Shohei Shimokawa
Masahiko Yatsuzuka
Hisashi Mori

CHIEF SOUND PRODUCER
Hideaki Shikama

SOUND PRODUCER
Naoki Maeda

SOUND ENGINEER
Akira Goshima
Miho Toyoda

PRODUCT DESIGN PRODUCER
Takashi Nishimura

PRODUCT DESIGN DIRECTOR
Kenji Fujinaka
Hiroyuki Sugimoto

PRODUCT DESIGNER
Junko Fukuda
Masahiro Nishiyama

TECHNICAL WRITER
Hideaki Minoda
Ken Uchino

HARDWARE DIRECTOR
Toyofumi Kitano

HARDWARE DESIGNER
Kazuyuki Hoda
Yukito Ota
Kazuyoshi Omoto

SYSTEM DESIGNER
Masahiko Kami

MECHANICAL DIRECTOR
Toyozo Maki

MECHANICAL DESIGNER
Shigehito Mukasa
Yoshifumi Kawamura
Masanobu Kato

SPECIAL THANKS
Tadanobu Otaki
Mahoko Aoki
Kaori Mikami
Yoshinori Matsushita
Noriyo Chiba

PRODUCER
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka


BEMANI MANAGEMENT

KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT
Akihiko Nagata
Takaharu Ikeda
Kazunari Okido
Sumiko Shindo

SPECIAL THANKS
Hiroyuki Kodama
Issey Nisawa
Atsushi Sekimoto
Satoko Kimura
Ayano Murofushi
Maria Hazama
Shigeki Yutani

intercord japan
TOSHIBA EMI

MEGA GRAPHICS INC.
Shuichiro Murata

UNITED SPORTS CLUB
Yasuhiro Shitan


KCET


KONAMI
©1998,2001 KONAMI & KCE Tokyo ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami / KCE Tokyo