Dancing Stage Featuring True Kiss Destination
ダンシングステージ フィーチャリング トゥルー・キス・ディスティネーション

1999.12.09 Konami


Music produced by
Tetsuya Komuro


DANCING STAGE
FEATURING TRUE KiSS DESTiNATiON
PlayStation STAFF

DIRECTOR
HIROTAKA ISHIKAWA

PROGRAMMER
HIDETOSHI KURAISHI
KAZUHIKO NOBE
MASAAKI KOJIMA
AKINORI TAMURA
YASUMI TAKASE
NISHIBORI TAQUASHI
K.NAGAOKA

DESIGNER
YOKO YANAGISAWA
KATSUKO OKABE
TAKASHI SAGAWA
YOSHIKO WADA
YUMI YOSHIDA

SOUND DESIGNER
U1-ASAMi

SOUND PROGRAMMER
TOMOKAZU KOIZUMI

MASTERING ENGINEER
IMOHORE IMAI

PRODUCT DESIGNER
DAISUKE NAKAYAMA

PROMOTION
YOSHIKO YAGI
YOKO SEKIGUCHI

PRODUCER
MASAKI YONEOKA
METAL YUHKI

GRAND PRODUCER
MICHIHIRO ISHIZUKA


DANCING STAGE
FEATURING TRUE KiSS DESTiNATiON
ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
MITSURU KODAMA

PROGRAMMER
SHINTARO OSATO
RYUHEI HIROTA

DESIGNER
TAKEHIRO NOJIRI
ERIKO KANIWA
YURINA OGUCHI

SOUND
HIDEAKI SHIKAMA
NAOKI MAEDA
MASAOMI KAWAI

MECHANICAL DESIGNER
TOYOZO MAKI
YOSHINOBU KITAMI

HARDWARE DESIGNER
TOFOYUMI KITANO
MAKOTO KOBAYASHI

FIRMWARE DESIGNER
MASAHIKO KAMI

PRODUCT DESIGNER
TAKASHI NISHIMURA
KENJI FUJINAKA
HIDEAKI MINODA
TAKUYA KOBAYASHI

PRODUCER
YOSHIHIKO OTA

GRAND PRODUCER
FUMIAKI TANAKA


Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

TrueKissDisc

BEMANI

KCET

KONAMI

(C)1999 KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami / Konami Computer Entertainment Tokyo