Deep Freeze
ディープフリーズ

1999.01.14 Sammy


General Producer
Yasushi Akimoto


Scenario Writer
Office Crescendo,Inc.
Hiroki Ikeda
Satsuo Endo


Chief Character Designer
Mototaka Nakatsu

Assistant Character Designer
Mutsu Planning
Akiharu Ishii

Mechanic & BG Designer
Makoto Kobayashi


Chief Game Designer
Yoshihide Ando

Game Designer
Masayuki Aoki
Yasunori Sakayori
Toshimasa Hagiwara


Programmer
Rit's
Seiji Saito

Tatsuji Miyashita
Ikuo Komiyama


Chief Graphic Designer/Chief Animator
Mototaka Nakatsu

Graphic Designer
Chikanobu Ito

Siesta,Inc.
Naoko Motohashi
Katsuhiko Kojo


Animator
Digital Dream,Inc.
Tomoyuki Hori

MBA Co,.Ltd.
Yoshiaki Ogura
Tomokazu Taniguchi

Takeshi Shimura
Hironari Hashimoto


CG Producer
Seiji Nanba

Chief CG Director
Talon,Inc.
Koichi Ishiwata

Supervisor
Office Crescendo,Inc.
Yukihiko Tsutsumi

CG Director
Talon,Inc.
Fumihiro Otsuki
Toshiyasu Shimada
Yosuke Okayama

CG Designer
Tada Corp.
Terry Tada
Takeshi Nakamura
Kouji Okuda

Yurika Ohashi
Yasuhiro Nisimura

Bihou,Inc.
Nobuhiro Hatori
Koji Iwamoto


Graphic Continuity
Yoshio Suzuki


Sound Director/Composer
Rodeo Drive,Inc.
Yoh Tsuji

Sound Effect/Voice Edit
Arika Co.,Ltd.
Shinji Hosoe
Ayako Saso
Takayuki Aihara


Voice Artiste Coordinator
Hiromi Goto

Voice Artistes
Stephen Provost
Sergio Alarcon
Monty Dipietro
Huntley Nicholas
Don Campbell
Eric Scott
Russ Veillard
Clay Enniss

Matthew Meesbergen
Brian Matt-uhl
Kenneth Doern
Margot Dunphy
Monique Stewart
Susan Vergnani
Lisle Wilkerson
Katherine Robinson


Motion Capture
Dynamo Motion Capture Studio

manager
Yasunori Takahasi

Technical Director
Nobuyoshi Ono

MC Engineer
Sakura Munakata
Yoko Sano

Acting
Ashu Promotion
Takahisa Yajima
Akira Matsukami

Patrick Harlan
Linda Rodriguez

Matthew Meesbergen
Fulie Braham


Military Advisor
Motosada Mori


Sales Promotion
Takashi Oga
Katsutoshi Yoshida

Nobuaki Okamoto
Masami Suzuki


Publicity
Akimoto Yasushi,Inc.
Tsuneo Suzuki

Sammy Corp.
Hiroshi Takenaka
Kenichi Kimura


Support Staff
Talon,Inc.
Hiroshi Shibuta
Madoka Kakegawa

Hiromi Chiba
Kanae Ariyoshi


Special Thanks
Tavac
IBS JAPAN
Three Point One Promotion

Global Photo Association
ING
Studio Welt

Test Players
Hitoshi Takahashi
Yoshihiro Sumiya
Yasuomi Miyamoto
Yoshito Kyoso
Kenichi Tanose
Takahiro Sarutani
Yuji Takahashi

Takahide Suruga
Yosuke Suda
Taku Hagiwara
Satosi Ito
Naoki Shibata
Hirotaka Arima


Director
Yoshihide Ando


Producer
Sammy Corp.
Yoshio Imamura
Norio Ichinohe
Sakae Nisiyama
Jun Narita

Talon,Inc.
Yoshio Goto
Yoshiyuki Hirate


Executive Producer
Hajime Satomi


Original Planning
Akimoto Yasushi,Inc.


Developed by
Talon,Inc.


Presented by
Sammy


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Sammy / Yasushi Akimoto