Deep Sea Adventure: Kaiteiguu Panthalassa no Nazo
ディープシーアドベンチャー 海底宮パンタラッサの謎

1997.03.20 Takara


■CAST■

CHRIS ・・・ AIKAWA RIKAKO

LASSE ・・・ NAGAYAMA AKEMI

ADELE ・・・ YASUDA AKIE

VOGT ・・・ JYO HARUHIKO

ALEC ・・・ KOSUGI JYUROTA

BJORNA ・・・ YASUDA AKIE

HANS ・・・ MUNECHIKA HARUMI


■TAKARA STAFF■

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
SATOH HIROHISA

EXECUTIVE PRODUCER
MORIKAWA MASAHIRO
NAKANO TAKAYUKI

PRODUCER
IKENOUE TAKESHI

MARKETING STAFF
MORIOKA TOSHIHIRO
TORIHAMA KATSUYA
IWASAKI MASAHIRO

SALES STAFF
KUMATA SATOSHI
TAURA TATSUYA
NAKAMURA MUTSUMI

CS DEVELOPMENT STAFF
HOCHO TATSUYA
OKUSA SHUNICHI
TAKADA NAOYUKI
KIMURA AKIHIKO
HAYASAKA HORIHIRO
S.H
SHOJI MITSUNORI
OZAWA FUMIHIKO
KASAKAWA HIROFUMI

ARTWORK DESIGN
INTAC CO.,LTD.


ORIGINAL PLAN
IKENOUE TAKESHI


■TECHNICAL STAFF■

PRODUCE
YOSHIZAKI TAKESHI

SCENARIO
ODAGIRI TARO

PROGRAM CHIEF
KUWATA HIROYUKI

PROGRAM
KAWAKAMI HIROSHI
SONO MASAYUKI
WADA YASUHIRO
KUWATA HIROYUKI

GAME DIRECT
SHIMOYAMA FUMIO

CG CHIEF
HIRANO TORU

CG
NAKAZAWA TAKAFUMI
KAWAMI AYUMU
KAWABATA SATOSHI
SEGAWA TOSHIHIKO
NAKANE HIROYUKI
HIRANO TORU

CHARACTER DESIGN
SEGAWA TOSHIHIKO
NAKANE HIROYUKI

CG SUPPORT
OTAKE HIROSHI
KIDA MITSUTOSHI
HIROSE YUJI
MAKINO NORIKATA
ACTJAPAN

SOUND
YAMADA YASUKO

ALL COMPOSE
YAMADA YASUKO

RECORDING ENGINEER
NAKATANI KAZUYA

RECORDING STUDIO
CASPER

DTV ENGINEER
SHINOHE MITSURU

STUDIO ENGINEER
INOUE KOJI

SUPPORT
NAGISA TAKAYUKI
ONO SHIN
IJIMA TAKAHARU

SUB DIRECT
YAGI HIDENORI
OGUMA HITOSHI

SUB PROGRAM
MAEDA YOSHINORI
SATO KAZUKO
ISHIZUKA HARUYUKI

SUB CG
SATO KAICHI
UENO KEN
TAKAMURA KEIICHI
IWAI AKIKO
OKAMORI YASUE
KISHII NOBUKI
KAKUMU HITOSHI
KATSUMA EMIKO


DIRECT
ODAGIRI TARO


"DEEP SEA ADVENTURE"
TAKARA CO.,LTD. 1997
ALL RIGHTS RESERVED.

UNAUTHORIZED PUBLIC PERFORMANCE,
BROADCASTING, AND DUPLICATION PROHIBITED.

MADE IN JAPAN


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Takara