Digimon World 3: Aratanaru Bouken no Tobira
デジモンワールド3 新たなる冒険の扉

2002.07.04 Bandai


Executive Producer
SHIN UNOZAWA

Chief Producer
TAKASHI AOYAMA
HIROTAKA WATANABE

Producer
ATSUSHI MINOWA

Supervisor
KOZO IGARASHI


DIGIMON WORLD

Director
TAKAO NAGASAWA

Concept & Story
YOUJI TAKASE

Script Writer
SHINYA MURAKAMI

Concept & System Design
KAZUYA SATA

Chief Programmer
MASAHIRO TERAO

Programmer
SHIZUO NAKAMURA
KAZUHITO TAKEUTI

Art Director
YASUO NOZOE

Chief 2D Designer
KIYOHIKO TAKEHISA

Battle Effects
KIYOHIKO TAKEHISA
TOYOHIDE ANDOH
TAKAKAZU BABA

Battle BG Design
TOYOHIDE ANDOH

Pixel Design
HAZEMOTO
RIEKO SUMI
MASATUGU TIKUMA
TOWAKO KAJIIE

3D Design
TOMOYO KOJIMA
SEIKOH FUKUMA
YUKA KONDO

DAISUKE SHIMODA
TAKU YASUMOTO
AKIHISA WATABIKI

Composer
SATOSHI ISHIKAWA

Sound Effects
SATOSHI ISHIKAWA
KOJI YAMADA

Assistant
YASUSHI UMURA

Art Designer
KATSUTOMO KIKUTI
MIKA YAMADA
KENTA YOSHIDA

αρχιμεδες

3D CG Scene Artist
KENSHI OKA
AKIHIKO OHTSUKA
KENJI HORII
MASASHI UTIMOTO

MASATAKA HORIKI
RYOKO INOUE
HIROKI MIYAZAKI
TOMOHISA HAYASHI

Assistant Project Planner
NORIO WATANABE

Data Entry
YOSHIKAZU MORITA

CG Movie
YASUHIKO KIKUCHI
SHINJI USUI
MITSURU HIDAKA

ISAO KATO
AIKO ARASE
SHINGO TANAKA
MAKOTO WARAGAI
KENJI HORII

HIROYUKI OKUI
KAZUSHI NAGASE
HAJIME NAKAMURA

Special Thanks to............
TAKEICHI HONGO

WiZ CO.,LTD.
AKIHIRO YOKOI
KENJI WATANABE
MAKOTO KITAGAWARA
KENSUKE OTA
KOUTARO NAGASHIMA

ASTRO VISION
BOOM
CPU-GO
digdog
INSOMNIAC
PEACOCK

TOMOAKI IMANISHI
DAISUKE UTIYAMA
YOSHIYA TAMNAKA
TAKAYUKI SHIDO
MASAZUMI KATO
ISAO KANEKI


US TEAM

Executive Producer
Ken Nakata

Producers
Naruo Uchida
Ken Fukaki

Translation Team
Minako Takahashi
Roy Brewer
Isao Yonehara
Marlon M. Okazaki


BANDAI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2002 Bandai / Hongo Akiyoshi / Toei Animation