Dolphin's Dream
ドルフィンズドリーム

1998.09.10 Konami


Dolphin's Dream
Staff

Designer
Atsushi Nakagawa
Osamu O-e
Shinji Moriyama
Yoshiyuki Ito
Takeshi "BEAT" Yamamoto
Yasuhiro Kidou
Keiichiro Ito

Stage Design
Shinji Moriyama
snack Z
kenchiro
raccoon

Programmer
kenchiro
raccoon
TAKAYUKI
masahiro
redwing/110
Yoshiyuki Uchiyama

Special Thanks
A.Nakayama
Kazufumi Shimizu
Hideki Nobuta
Yukihiro Kabasawa

Sound
Sound Direction
Ta-Ka

BGM Compose
Ta-Ka
Shinya Watabe

Sound Effect
Shinya Watabe

Sound Programming
Hiromasa Toriyabe

Movie
Model
Masaru Owaku
Yoshiyuki Ito
Osamu Fukushima

Character Model
Masaru Owaku

Motion
Masaru Owaku
Masaki Higashimoto
Dolphin's Motion
Yoshiyuki Ito

Edit & Effects
Masaru Owaku
Hiroshi Onoguchi

The Original Plan
Junko Kawano

Planning
Kengo Nakamura
YUKIHIRO
Mutsumi Shinohara
Ta-Ka
Hiroshi Onoguchi
Hitoshi Kumagai
Atsushi Nakagawa
Osamu O-e

Scenario
Osamu O-e

Character Design
Atsushi Nakagawa

Product Design
Osamu Shigeta

Producer
Kengo Nakamura

Executive Producer
Koji Hiroshita

Director
Osamu O-e


Development
KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT SAPPORO Co.,Ltd.


© 1998 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Konami