Dragon Valor
ドラゴンヴァラー

1999.12.02 Namco


Producer
OHAYASHI, Yukito
Masami Shimotsuma

Director
Atsushi Nakanishi

Planner
Ryoichi Deguchi
Satoshi Andoh
Atsushi Suzuki
Masatoshi Ogita

Scenario
Atsushi Suzuki
Masami Shimotsuma

Scenario Supervisor
Hirofumi Ishimura

Event Supervisor
Masanori Ishida

Main Program
Etsuro Kishi

System Program
Etsuro Kishi
Naoki Hashitani

Game Program
Etsuro Kishi
Naoki Hashitani
Seita Miyauchi

MEMORY CARD Program
Kouji Ohtani
Seita Miyauchi

Object Macro
Kenta Kasatani
Kouji Ohtani
Seita Miyauchi
Keisuke Omura
Shingo Kawahara
Takaaki Goto
Ryosuke Adachi
Yoshiharu_Kanai
Osamu Takeuchi

Stage Macro
Takaaki Goto
Ryosuke Adachi
Yoshiharu_Kanai
Seita Miyauchi
Kenta Kasatani
Keisuke Omura
Kouji Ohtani
Osamu Takeuchi
Shingo Kawahara

Event Macro
Naoki Hashitani
Seita Miyauchi
Keisuke Omura
Kenta Kasatani
Ryosuke Adachi

Tool Program
Etsuro Kishi
Naoki Hashitani
Seita Miyauchi
Kouji Ohtani
Shigeru Sato

Graphic Chief
Takashi Yoshida

Illustration
TARO YAMAZAKI

Character Design
Tomoki Miyazaki
TARO YAMAZAKI

Character Modeling
Tomoki Miyazaki
Satoko Fuziki

BG Graphic
Hisato Sotoosa
KURODA TETSUJI
Azuma Hisao
Takashi Yoshida

Motion Design
Masahiro Hoshino
Tomoya Momota
Tetsuya Matsui

2D Design
Takashi Yoshida
FUJII Maya

Effect
Satoko Fuziki

Sound Director
Nobuhiro Ohuchi

Music
Nobuhiro Ohuchi
Ayako Yamaguchi

Sound Effect
Kaori Idaya
Nobuhiro Ohuchi
Masashi Sugiyama
Kenji Matsuo

Special Thanks
Mitsumasa Fujita
James Lisle
Dominic Lobbia
Ritaro Okamoto
Yoshihiko Arai
Takaaki Okuda
Hideyuki Mitani
Ken Taniguchi
Hideki Tanaami
Takashi Asano
Yoshinori Murayama
Takeshi Ishida
Masanori Otsuka
Seiichiro Okutani
Hiroyuki Mitsui

Q.A. Manager
Atsushi Koyama

Package Designer
Katsushi Obi

Movie Conversion
Yuichiro Sadahiro


= Opening CG Movie =

FRAMEWORKS ENTERTAINMENT INC.

Producer
Katsuyuki Sugimura
Kazuya Nozawa

Director
Shinji Aramaki


namco


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Namco