Dungeon Creator
ダンジョンクリエイター

1996.05.31 Electronic Arts Victor


- STAFF -

ORIGINAL PLANNER
Yoshihisa Tsuji

GAME DESIGNER
Michitaka Tsuruta

PROGRAMMER
Yoshitsugu Kondo
Mitsuharu Tanida
Akira Sakurai
Nobolu Katayama
T.Takemura

GRAPHIC DIRECTOR
Yuta Kimura

3D POLYGON DESIGNER
Yasushi Okumura
Hideyuki Yamamoto

GRAPHIC DESIGNER
Hiroki Muramatsu
Osamu Yamagami
Kenji Goda
Tohru Sakano

MONSTER DESIGNER
Takaaki Nakajima
Nobuyuki Yamamoto
Yasushi Okumura
Eiko Sakurai

CHARACTER DESIGNER
Osamu Yamagami

SOUND DESIGNER
Masakatsu Maekawa
Hiroji Kobayashi
Kazunori Tajima

TOTAL MANAGER
Kenji Yamamoto

AUDIO PRODUCER
Masaya Imoto

PACKAGE AND MANUAL
Takashi Uto
Seiichi Mitani
Mitsuyoshi Matsuzawa

LEAD TESTER
Hitomi Yamaguchi

TEST PLAYER
Shin Tanaka
Shingo Yoshida
You Yamaguchi
Kouji Sekine
Yasunori Miyazaki

SPECIAL THANKS TO
Masao Asakawa
Tadashi Kojima
Chie Takatsuki
Takeo Hirai
Asuka Satoh
Tohru Makiura
Chihiro Mutsukura
Shigeru Inoue
Shu-ji Tabata
Nobuaki Horie
Masahiko Satoh
Yoshio Yamanaka
Mikio Motohashi

EXECTIVE PRODUCER
Masato Mizushima

PRODUCER
Tomohiro Shibuya


and you


Dungeon Creator is
[player name]


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Electronic Arts Victor / Tsuruta Michitaka