EAST END x YURI / eexy life
EAST END × YURI / eexy life

1996.10.25 Sony Music Entertainment (Japan)


Cast

EAST END × YURI
GARU
YOGGY
YURI ICHI

Dancer
MELLOW DOWN (SU,Ca2O)


Producer
Masato Sato (Epic/Sony Records)
Shiro Ono

Director
Yoshihiro Hagihara (Epic/Sony Records)
Yoshimi Hishida (Tribarythmo)

Supervising Director
Takafumi Fujisawa (Sony Computer Entertainment Inc.)

Supervisor
Shiho Homan (Epic/Sony Records)

Production Management
Masato Ohashi
Yukitaka Tatsumi (Tribarythmo)


Story and Screenplay
Tomohisa Kato


Programming Staff

Programmer
Yoshito Ogasawara
Kazuyuki Koizuka
Kazuo Torii

Technical Adviser
Teruhito Yamaki

Authorring
Hidehiro Ohta
Chika


Animation Staff

Animation Producer
Shinichiro Ueda (Project team SARAH ON THE ROAD 1990)

Chief Animator and Character Design
Taiji Suzuki

Animator
Akemi Ueda


Music Producer
YOGGY

Sound Effect
Hidehiro Ohta
Art Direction
Katsuhiko Kimura (Vague Answer)

Graphic Design
Hironori Tamiya (Vague Answer)


Video Shooting Staff

Video Director
Masashi Ohsawa

Technical Director
Taizo Akiyama

Cameramen
Kei Nozawa
Toshihiro Mizuochi
Hiroyuki Yoneda
Fuji Togawa

Assistant Cameramen
Hidehiro Tasaki
Takami Watanabe
Hitomi Maeda
Masahiro Matsuda
Kenichi Kobayashi

Video Engineer
Kunimimitsu Morita
Tatsuo Sasaki

V.T.R.
Tomomi Saito

Lighting
Kazuo Himoto
Toshiyuki Fuchikami
Makoto Kawaguchi
Hiroyuki Kobayashi
Toshihiko Tanaka
Katsuharu Suga
Noriko Iguchi
Tsunehiro Mitsui

Set Creator
Kozen Fujiwara
Noriko Ishii
Atsushi Inagaki

Key Grip Operator
Tomoaki Matsuda
Takashi Mikami
Daisuke Nanri

Sound Director
Taro Hamano (Epic/Sony Records)
Yoshio Sato (File Records)

Off line Editor
Ryuichi Ishikawa

On line Editor
Hirotaka Takada

Sound Mixer
Kazutaka Someya

Hair and Make-Up
KIKUCHI

Video Production
Sony PCL

Video Production Management
Fumihiko Yamagishi
Mizuki Hayashi
Hitoshi Kadokawa
Satoe Takahashi


Artist Management
B.G.B COMPANY/EASY END
Hiroshi Maekawa
Megumi Yamada
Sony Music Stars/YURI ICHII
Masato Naruse
Gan Uehara

Artist Promotion
Kazumitsu Shimizu (Epic/Sony Records)
Momo Ishihara (Epic/Sony Records)
Norihiko Matsui (Epic/Sony Records)

Special Thanks To
Kazuhiro AMi, Tomohiro Hasekura,
Hiroko Iguchi, Kiwako Sato

Executive Producer
Eiji Kishi (Epic/Sony Records)
Ikuro Meguro (Epic/Sony Records)


Game Production
Tribarythmo Co.Ltd.

Produced by Epic/Sony Records
Sony Music Entertainment(japan)Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Sony Music Entertainment (Japan)