Ecsaform
エクサフォーム

1999.01.28 Emotion (Bandai Visual)


Produce
Yoshihiro Ueno
Keiichi Onogi

Assistant Produce
Kouji Morimoto
Hisanori Kunisaki----the crew of "ECSAFORM"----


Direction
Keisuke Yasaka
Kei Nakajima

Coordinate
Yasuo Hamanaka

Design
Seiji Tanda

Program
Masashi Ueda
Naoya Kawakami
Isao Watanabe
Teruyuki Teshima
Tetsutaro Hoshino

Map Editor Program
Shinji Kimura

Technical Support
Tetsuya Ohtaguro

CG Direction
Akira Baba

BG Supervision
Syuji Watanabe

BG Design
Mayumi Ohtsuka
Mutsuo Kaneko
Takahide Saitoh
Hisako Takizawa

BG Support
Tetsuya Okita
Hiroki Koni

Character CG
Katsutoshi Segawa
Nobuaki Nakarai
Toshihiko Suzuki
Yoshimitsu Saitoh
Shiho Ashihara

Effect CG
Hiroyuki Katoh
Katsutoshi Segawa

Special CG
Masayuki Ohmura

Scenario
Kei Nakajima
Hiroshi Okamoto

Scenario Script
Yoshimasa Okuyama
Takeo Enomoto

Battle Draft
Kei Nakajima

Battle Script
Yasuhiro Wakai

Battle Support
Buntaro Yorita
Akira Iijima
Hiroaki Sugiyama

Music & Effect
Keiichi Yamamoto

CG Movie
Akio Matsuda
(SCITRON & ART INC.)
Takashi Uesugi
(SCITRON & ART INC.)
Hiroshi Suzuki----the crew of "ECSAFORM Navigator"----


Director
Yasuo Hamanaka

Assistant Director
Akio Matsuda

Construct
SCITRON & ART INC.

Program
Tomoaki Kusano

Illustration
Seiji Tanda

CG Design
Hiroshi Suzuki
Masayuki Ohmura
Katsutoshi Segawa

Music & Effect
Keiichi Yamamoto

Movie
Hiroshi Suzuki
Takashi Uesugi
(SCITRON & ART INC.)

Worldview Creation
All Staff
of ECSAFORM TEAM

Special Thanks
Yoshihisa Nishimura
Shinwa Takeuchi
Yukihiro Kawano
Yoshie Yonekura
SPIELCreated by IMAGE WORKS

Produced by BANDAI VISUAL


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Bandai Visual / Image Works