Einhänder
アインハンダー

1997.11.20 Square


Einhänder
Staff

Supervisor
Hironobu SAKAGUCHI

Executive Producer
Tetsuo MIZUNO
Tomoyuki TAKECHI
Shinji HASHIMOTO

SQUARE OSAKA Dept.1

Director
Tatsuo FUJII

Main Programmer
Akira SUZUKI
Tomoaki YOSHINOBU

System Programmer
Kenro TSUJIMOTO

Game Programmer
Atsushi OKADA
Keiji KIKUCHI
Mitsuru NAKASHIMA
Noboru TANIGUCHI

Network Administrator
[ Network Computing Dept. ]
Masaya TATEOKA
Toshiaki NAITO

Main Designer
Yuji ASANO

Estabrishment Designer
Nobuyoshi MIHARA

Graphic Designer
Hirofumi SAKOI
Jun SAKURAI
Masahito WAKIMURA
Mitsuhiro YAMADA
Nao OKINAKA
Takashi HAMA
Takeshi TATEISHI

Music Composer
Kenichiro FUKUI

Sound Programmer
Yohei KISHIMOTO

Voice Recording Engineer
Kenji NAGASHIMA

Voice Cast
Duncan MACINTYRE
Hans-Henning JUDEK
Cara JONES

Planner
Kenichi IWAO
Yoji FUJITO

Producer
Yusuke HIRATA

Assistant Producer
Akio OHFUJI
Noriko WATANABE

Quality Manager
Hiromi MASUDA
Rei KOMATSU

Mechanical Illustrator
Kazuaki FUKUMURA

Image Illustrator
Kazuhisa KONDO

Movie Manager
Kenji TAKEMOTO

C.G.Adviser
Atsutoshi MURATA

Movie
[ OMNIBUS JAPAN STAFF ]

C.G. Producer
Yohichi HARATO

C.G. Production Manager
Haruo KOYAMA

C.G. Director
Taro IBUSUKI

C.G. Designer
Michitaka SATO

C.G. Animater
Sadamune TAKENAKA
Hidekazu MIYAKE
Junji MUNEKATA
Yohhei FUKUDA
Hanako KIDO

Kenji OGURA
Mitsugu KOBAYASHI
Satomi ISEKI
Gentaro YAMAMOTO
Yoshimitsu INAGAKI

C.G. Painter
Hitomi MIYABE
Takayuki EBATA

Special Thanks
Akihiro IMAI
Haruko FUJII
Harumi YUKITAKE
Katsuyoshi KAWAHARA
Kayo NAKATA
Kiyomi TANIKAWA
Koji YAMASHITA
Masaki IZUOKA
Mie MIZUSHIMA
Setsuko INAGAKI (SOLID)
Yuka FUJISHIMA
Yuko YAMAMOTO
SQUARE OSAKA Dept.2

And All Staff of
SQUARE & SOLID

[ alphabetical order ]


Player
[player name]


Presented by
SQUARE


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Square