Family Bowling
ファミリーボウリング

1998.08.06 Nichibutsu


Produce
Kazumitsu Niki


Planning Unit

Planner
Matsuri Ushirono & All Stuffs


Design Unit

Polygon Modeling Artist
Tsutsui Ryoki
Nakamura Satoshi

Texture Artist
Nakamura Satoshi

System Layout Design
HIRO

System Texture Artist
HIRO

Main Character Designer
Miki Nanno

Character Texture Artist
Miki Nanno

Back Ground Texture
HIRO


Programming Unit

Main Programmer
Kazuyuki TakaTa

System Programmer
Hiroyuki Tsujiuchi

Motion Programmer
Hiroyuki Tsujiuchi


Sound Unit

Composed And Performance
Noriko Shoda

Voice Sampling Editor
Kenji Yoshida

Voice Actor&Actress
Maki Suzuki
Fumie Go
Kazuhiko Araki
Takahiro Araki
Shota Miura
Yoko Matsui
Atsuko Watanabe
Sayuri Koizumi
Ikuo Teramoto
Yukihiro Teramoto
Ichika Yuki
Yoko Matsui
Natsu
Fumie Go
Haru
Takahiro Araki
Heinz Mcrane
Yukihiro Teramoto
Midori Hayama
Keiko Murakami
RyunRyun
Yoko Matsui
RinRin
Keiko Murakami
Hum Mask
Koreya Nanda
Usagi Nogami
Maiko Kitano
Gensan
Koreya Nanda

Chief Mixer
Keiichi Deguchi


Motion Capture Unit

Capture Engineer
Nobuyoshi Ono

Studio Manager
Yasunori Takahashi

Motion Actor
K.T.Harold

Motion Actress
Sayaka Hatori


Publicity Unit

Publishing Design
Hiroshi Miura

Co-Publishing Design
Tomoko Yoshida


Special Thanks

Motion Capture
Studio DYNAMO

Voice Actor Management
CHARACTERLAND

Recording Studio
SOUND FORUM

Location
SAKURABASHI BOWL


Presented by
Nichibutsu


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Nihon Bussan