Fighting Illusion: K-1 Grand Prix '98
ファイティング イリュージョン K-1グランプリ'98

1998.11.26 Xing Entertainment


Executive Producer
YOSHIO KIMURA

Director
AKIHIRO UMEKI

Design Plan
AKIHIRO UMEKI
TOMO MAKINO

Original Design
TOMO MAKINO
T. MUTSUGA
TAKENORI TANAKA

Arrange
HIROSHI KUNIHARA
HIROYA YAEGASHI
NAOYA IIDA
SHOJI AOYAGI
SHU HIRATOH

Co-Design
MASAAKI KOUNO
M. AKABANE

Main Program
MASAAKI KOUNO

Program
TAKAHIRO ISHIO
YOSHINORI KUNO

Motion Design
TAKENORI TANAKA

Graphic Coordinate
T. KONAKAWA

Computer Graphics
SHINYA SATO
HOKUTO HIDAKA
HIROYUKI AOKI

Stage Graphics
T. KONAKAWA
YOSHIE SASHIDA

Menu Graphics
KIWA HIRAYAMA
HIROYUKI AOKI

Project Assist
HISAYUKI KIUCHI
MAYUMI KOMURO

Booklet
AKIHIRO UMEKI

Sound by
TARGET LABORATORY

Sound Produce
YUSUKE TAKAHAMA

Music Compose & Manipulate
YUSUKE TAKAHAMA
SATOSHI NAGANO
HITOSHI YUKAWA

Musicians

Guitar
CAP
JUN

Drums
NOB
KEN

Sound Effect
KENJI KANEMITSU

Recording Engineer
YOSHINORI "C-3" SHIMIZU

Recording Studio
BAZOOKA STUDIO

Announced by
TSUTOMU SEKINE (ASAI KIKAKU)
BOMBER MORIO (HAIKYO)
SEIGO "M" TAKEI (HAIKYO)
MAYUMI SHIMIZU (Miyako's)

Production Management
DAISUKE HACHIMURA (marks)

MOVIE
COSMO SPACE

General Producer
KYOJI SUZUKI

Producer
NORIYOSHI MOGI

Director
CHIE IZUMI

Cooperated by
フジテレビジョン

marks
MASAKATSU KUROSAWA
IPPEITA USUI
DAISUKE HACHIMURA

怪獣王国
YUKIKO YAMAKODO

正道会館
HIDEFUMI MINATOYA
MITSUYOSHI AIZAWA
SHOJI KUNIMOTO
TAKESHI SATO

Special Thanks
SHOW SHINKAI

Supervisor
KAZUYOSHI ISHII


PRODUCT & COPYRIGHT
XING ENTERTAINMENT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Xing Entertainment / Daft