Final Fantasy
ファイナルファンタジー

2002.10.31 Square


FINAL FANTASY

EXECUTIVE PRODUCER
YOICHI WADA


ORIGINAL STAFF

PROGRAMMED BY
NASIR

CHARACTER DESIGN
YOSHITAKA AMANO

SCENARIO BY
KENJI TERADA

ORIGINAL DEVELOPMENT
HIRONOBU SAKAGUCHI
HIROMICHI TANAKA
AKITOSHI KAWAZU
KOUICHI ISHII
KIYOSHI YOSHII
KEN NARITA
KAZUKO SHIBUYA
NOBUO UEMATSU


PRODUCER
YUSUKE HIRATA

PRODUCTION MANAGER
KIYOMI TANIKAWA

DIRECTOR
HIDESHI KYONEN
KATSUYOSHI KAWAHARA
KAZUHIKO YOSHIOKA

MOVIE DIRECTOR
KOJI WAKASONO

MOVIE DESIGNER
MITSUHIRO YAMADA
SATOSHI SUMIDA
MASATO MOTOKI
YUTAKA MAEKAWA
WATARU IKEDA
SHIN AZUMA
RUMIKO SAWADA

MOVIE PROGRAMMER
NAOTO UENAKA

MOVIE ADVISORY STAFF
SATOSHI TSUKAMOTO
HIROSHI KUWABARA
TAKUJI YASUDA
HIROYUKI SESHITA
SYUNTARO FURUKAWA
KAORI SATOH
KEI MIYAMOTO
TOSHIAKI MATSUMURA
MASAYUKI TANAKA
RYUSUKE SASAKI
KEISUKE MIYAZAKI

ORIGINAL MUSIC COMPOSED BY
NOBUO UEMATSU

GRAPHIC SUPERVISOR
YOSHISUKE NAKAHARA
MIEKO HOSHINO
TOMOHIKO TANABE
HIDEKI OMORI
EIJI YAMASHITA

RATING SECTION
REIKO KONDO

QUALITY MANAGEMENT DIVISION

GENERAL MANAGER
AKIHITO SHOJI

QA DIRECTOR
KENICHI MIYAKE

QA ASSISTANT COORDINATOR
MIRI ITO

INFORMATION CENTER MANAGER
KEN KURODA


PUBLICITY STAFF
HIROYUKI MIURA
KOSUKE MIYAMOTO

PRODUCTION ASSISTANT
HIROKI NAKAI
RIE NISHI
MIKI AKAKURA

SPECIAL THANKS TO
YOSHIE NISHIMURA
MIKA OKADA
SHIHO SASAKI
KENSUKE MATSUSHITA
CHIE MATSUI
TOSHIAKI NAITO
YASUHIKO KYO
TETSUYA OKAMOTO
NOBUFUMI YAMADA

TRANSLATION
TOSE CO.,LTD.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2002 Square