Final Fantasy II
ファイナルファンタジーII

2002.10.31 Square


FINAL FANTASY II

EXECUTIVE PRODUCER
YOICHI WADA


ORIGINAL STAFF

PROGRAM
NASIR GEBELLI

SCENARIO
KENJI TERADA

CHARACTER DESIGN
YOSHITAKA AMANO

ORIGINAL DEVELOPMENT
HIRONOBU SAKAGUCHI
HIROMICHI TANAKA
AKITOSHI KAWAZU
KOUICHI ISHII
KATSUHISA HIGUCHI
KAZUKO SHIBUYA
NOBUO UEMATSU


REMAKE STAFF

PRODUCER
YUSUKE HIRATA

DIRECTOR
KAZUHIKO YOSHIOKA
KATSUYOSHI KAWAHARA

DESIGNER
SENTARO HOTTA
TOMOHIKO TANABE
HIDETO OOMORI
MIEKO HOSHINO
KUMIKO FUJIWARA
EIJI YAMASHITA
HISANORI TANI
YOSHIHISA MAEDA
TOHRU HONDA
YOSHISUKE NAKAHARA
KEISUKE MOTOZONO
HIROKO WATANABE

MOVIE DIRECTOR
KOJI WAKASONO

MOVIE DESIGNER
MITSUHIRO YAMADA
SATOSHI SUMIDA
MASATO MOTOKI
YUTAKA MAEKAWA
WATARU IKEDA
SHIN AZUMA
RUMIKO SAWADA

MOVIE SUPPORT PROGRAMMER
NAOTO UENAKA

MOVIE COORDINATOR
HIROKI NAKAI
SHIHO SASAKI

SOUND PROGRAMMER
MINORU AKAO

MUSIC
TSUYOSHI SEKITO

SOUND EDITOR
MASATAKA SAITO
TOMOHIRO KAMIYA

MOVIE SOUND EDITOR
EIJI NAKAMURA

MOVIE DIALOGUE EDITOR
TERUAKI SUGAWARA

MUSIC SUPERVISOR
NOBUO UEMATSU

VOICE SECTION
HALF HP STUDIO

FRIONIEL
YUKIMASA OBI

LEONHART
TAKAYUKI YAMAGUCHI

GUY
KENTA MIYAKE

MARIA
NORIKO SHITAYA

MIXER
NOBUTAKA HIROOKA

RECORDIST
NOBUHIRA HIRANO

STUDIO BOOKING
TORU NAKANO

COORDINATOR
KIYOMI TANIKAWA
RIE NISHI
MIWA MAKI

PUBLICITY PRODUCER
DAISUKE YAMAMOTO
HIROYUKI MIURA

PUBLICITY STAFF
KUMI SUDOU
KOUSUKE MIYAMOTO

QUALITY MANAGEMENT DIVISION
AKIHITO SHOJI
KENICHI MIYAKE
HIRONORI AKIYAMA
HIROMITSU SATO
KEN KURODA
MEGUMI WAKUTA
AND ALL QA STAFF

RATINGS SECTION
REIKO KONDO

SPECIAL THANKS
MASASHI KOUDA
MASASHI NAKAMICHI
YASUHIRO MAEDA
HIDEKI MATSUOKA
KATSUNORI KATAOKA
SATOSHI MURAKAMI

TOSHIMI KAHARA
TOSHIAKI NAITO
TETSUYA OKAMOTO
YASUHIKO KYO
MITSUHIRO YAMADA
MIKI AKAKURA
SAKIKO KUNIYOSHI

ALL SQUARE STAFF

TRANSLATION
KAN NAVI Corp


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2002 Square