Final Fantasy V
ファイナルファンタジーV

1998.03.19 Square


DIRECTOR
HIRONOBU SAKAGUCHI

IMAGE DESIGN
YOSHITAKA AMANO

MUSIC COMPOSER
NOBUO UEMATSU

FIELD PLAN
YOSHINORI KITASE
IKUYA DOBASHI

BATTLE PLAN
HIROYUKI ITOU
AKIHIKO MATSUI

FIELD PROGRAM
KEN NARITA

BATTLE PROGRAM
KIYOSHI YOSHII
KATSUHISA HIGUCHI

FIELD GRAPHICS
TETSUYA TAKAHASHI
HIDEO MINABA

OBJ GRAPHICS
KAZUKO SHIBUYA
HIROMI ITO

BATTLE GRAPHICS
MASANORI HOSHINO
TETSUYA NOMURA
HIROSHI TAKAI
HIROKATSU SASAKI

MENU PROGRAM
SHINICHI TANAKA

SOUND PROGRAM
MINORU AKAO

VISUAL PROGRAM
KEIZO KOKUBO

MAP DESIGN
KAORI TANAKA
YUKIKO SASAKI
HIDETOSHI KEZUKA

SOUND EFFECTS
KENJI ITO
YASUNORI MITSUDA
YOSHIHIKO MAEKAWA

TEST ASSIST
AKIYOSHI OHTA
NOBUYUKI IKEDA
MAMI KAWAI

EXECUTIVE PRODUCER
HITOSHI TAKEMURA

SPECIAL THANKS TO
KAZUHIKO TORISHIMA
KOICHI ISHII
TAKASHI TOKITA
KEITARO ADACHI
TOMOKI ANAZAWA
SATORU YOSHIEDA
KYOJI KOIZUMI
TAKAAKI TONOOKA
YASUSHI SHIMIZU
YUSUKE HIRATA
MICHIO OKAMIYA
TADASHI NOMURA
KIYOTAKA SOSUI
KEI HIRATA
NORIKO WATANABE
KIYOMI TANIKAWA
MANABU DENNO
SHINOBU HIDAKI
SHINICHIRO KAJITANI
KOJI YAMASHITA
KIMIE INAGI
MASASHI KANASHIGE
KAORI MASUDA
TOHRU MORITA
REI TSUKAKOSHI
HITOMI NAKAMURA
WAKAKO SATO
AKITOSHI KAWAZU
HIROSHI KOBAYASHI
HISASHI SUZUKI
TOMOYUKI TAKECHI


FINAL FANTASY V
REMAKE STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
H.SAKAGUCHI
S.HASHIMOTO

DIRECTOR
K.KAWAHARA

SUPERVISOR
K.AOKI
K.NARITA

SOUND SUPERVISOR
M.AKAO

CG SUPERVISOR
A.MURATA

PRODUCER
Y.HIRATA

PUBLICITY
T.INOUE

TRANSPLANTATION
TOSE CO.,LTD

QUALITY MANAGER
H.MASUDA
R.KOMATSU
Y.YAMAMOTO

SPECIAL THANKS TO
T.NAITO
M.TATEOKA
M.KASUYA
H.YUKITAKE
K.NAKATA
K.TANIKAWA
H.HUJII

AND YOU


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Square