Final Fantasy VI
ファイナルファンタジーVI

1999.03.11 Square


PRODUCER
HIRONOBU SAKAGUCHI

DIRECTOR
YOSHINORI KITASE
HIROYUKI ITOU

MAIN PROGRAMMER
KEN NARITA
KIYOSHI YOSHII

GRAPHIC DIRECTOR
TETSUYA TAKAHASHI
KAZUKO SHIBUYA
HIDEO MINABA
TETSUYA NOMURA

MUSIC COMPOSER
NOBUO UEMATSU

IMAGE DESIGNER
YOSHITAKA AMANO

BATTLE PLANNER
YASUYUKI HASEBE

FIELD PLANNER
SATORU TSUJI

EVENT PLANNER
TSUKASA FUJITA
KEISUKE MATSUHARA

EFFECT PROGRAMMER
HIROSHI HARATA
SATOSHI OGATA

BATTLE PROGRAMMER
AKIHIRO YAMAGUCHI

SOUND PROGRAMMER
MINORU AKAO

EFFECT GRAPHIC DESIGNER
HIROKATSU SASAKI

FIELD GRAPHIC DESIGNER
TAKAHARU MATSUO
YUSUKE NAORA
NOBUYUKI IKEDA
TOMOE INAZAWA
TAKAMICHI SHIBUYA
SHINICHIROU HAMASAKA
AKIYOSHI MASUDA
HIDETOSHI KEZUKA

MONSTER GRAPHIC DESIGNER
HITOSHI SASAKI

OBJECT GRAPHIC DESIGNER
KAZUHIRO OHKAWA

SOUND ENGINEER
EIJI NAKAMURA

SYSTEM ENGINEER
MASAHIRO NAKAJIMA
MITSUO OGURA
YASUNORI ORIKASA

SPECIAL THANKS TO
SQUARE ALL STAFF


FINAL FANTASY VI
REMAKE STAFF

DIRECTOR
KATSUYOSHI KAWAHARA

PRODUCER
YUSUKE HIRATA

PUBLICITY
YUUKI KITAYAMA
TESTUYA TANAKA
MASAKO HOZAWA

COORDINATOR
KIYOMI TANIKAWA
REI KOMATSU
KIYOMI NAKAMURA
TERUTAKA KOMORIZONO

QUALITY MANAGER
HIROMI MASUDA
NISHIKI SUGI

EXECUTIVE PRODUCER
TOMOYUKI TAKECHI

TRANSPLANTATION
TOSE CO.,LTD

SPECIAL THANKS TO
MINORU AKAO
RIE NISHI
CHIZUKO ONO
HIROKI NAKAI
HIROYUKI MIURA
IKUYO KITAGAWA
SIHO SASAKI
MIKI AKAKURA
HIROMICHI BABA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Square