Fish Eyes
フィッシュアイズ

1996.10.10 Pack-in-Video


EXECUTIVE PRODUCER
KAZUMASA HARADA
SEIICHI KIZU

PRODUCE
TOHRU MIYAZAWA
JUNICHI KUTSUZAWA

DIRECTION/PLAN
WATARU NAKAMA

PROGRAM
HIROYUKI KAWANO
KEIICHI MORIYA

GRAPHIC ART
KEIICHI AJIRO
MIHOKO KOMATSU

SOUND
T's MUSIC

SOUND DIRECTION
TOMOYUKI HAMADA

MUSIC
CHAMY

EFFECT
YOSHIYUKI KADOOKA

CG MOVIE
VISUAL SCIENCE LABORATORY

CG PRODUCE
MASARU YOSHIOKA
HIROSHI HIROKAWA

CG DIRECTION
SHIGERU AOKI

CG CREATION
MINAKO MURAYAMA
KAORU NOJI

THANKS
TATSUYA KOSAKA

GRAPHIC ASSISTANT
KIYONORI YOSHIDA
ACQUIRE
KENSUKE YAMAMOTO
HIBIKI WATABE
KOUSHI NAKANISHI
NAOMI KANEKO

ART WORK
CHIHO TOMITA

SPECIAL THANKS
OKITSUGU SHIBATA
MASAO IZUMIDA
YASUO OHNO
MARIKO ISHIKAWA
AKINORI SEKINE
YASUHIRO WADA
TOMIO KANAZAWA
TAKESHI SUZUKI
AYUMI TAKADA
CHIEKO FUKASAWA
SHINICHI YOSHIDA
SHINJI YOSHIKAWA
MUNETAKA SAKAMOTO


PRESENTED BY
PACK-IN-VIDEO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Pack-in-Video