Formula Grand Prix: Team Unei Simulation 2 - 1997-nenban
フォーミュラグランプリ チーム運営シミュレーション2 1997年版

1997.12.25 Coconuts Japan Entertainment


Director
Masayuki Kinoshita

Game Designer
Yukio Takahashi (Tomcat System)

Programmer
Taku Yoshida (Tomcat System)
Toshimi Makino (Tomcat System)

CG Dirctor
Taku Kono

Movie Designer
Hiroo Kihara

Graphic Designer
Masato Nagashima (Tomcat System)
Joe Sugimoto (Tomcat System)
Ken Ikuji (Tomcat System)
Yoko Furukawa (Tomcat System)
Kazumi Nishino (Tomcat System)
Naotoshi Shike (Tomcat System)

Manual Designer
Hiroko Watanabe
Sayoko Yokoi

Special Thanks
Naomitu Ikezoe
Satoshi Shimada
Hiroshi Yamaguchi
Koichi Hasizu
Tatsuo Endo
Tadayuki Horie
Tomoaki Kimura
Takeshi Ishikawa
Mayumi Motoyoshi
Junpei Yamaguchi
Masayoshi Suto
Jun Ushizawa (Tomcat System)
Toshiyuki Uehara (Tomcat System)
Takashi Shishikura (Tomcat System)

Sound
Beat Maniac
Robita

Super Visor
Kotaro Iizuka
Hiroshi Sakai

Producer
Masao Doi
Takayuki Yasutomi

Exective Producer
Royozo Gohara


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Coconuts Japan Entertainment