Front Mission 1st
フロントミッション ザ・ファースト

2003.10.23 Square Enix


Producers
TOSHIRO TSUCHIDA
SHINJI HASHIMOTO


Character Design
YOSHITAKA AMANO

3D Modeling
KOW YOKOYAMA

Supervisor
HIRONOBU SAKAGUCHI


Programmers
TETSUYA OHYA
MAMORU OYAMADA
TORU KUNIYOSHI
TAKAHIRO MATSUZAWA


Graphic Designers
ATSUSHI DOUMOTO
MASANORI HARA
SATOSHI TETSUKA

TETSUYA TAKAHASHI
TETSUYA NOMURA
YU-SUKE NAORA


Music
YOKO SHIMOMURA
NORIKO MATSUEDA

Sound Programmer
MINORU AKAO

Sound Effect
TERUAKI SUGAWARA
K.MITOME
S.OOKUBO


Director
HIDEO IWASAKI

Assistant Director
KAZUHIRO MATSUDA


Executive Producers
TETSUO MIZUNO
HITOSHI TAKEMURA
HISASHI SUZUKI


Assistant Graphic Designer
Y.HONNE   K.MASUDA
T.SHIBUYA   S.HAMASAKA
H.MATSUMOTO   M.OHTANI

Graphic Support
STUDIO EDGE   T.NAKAZATO

English Translation
R.MARUYA   N.WADARemake Staff


Producer
TOSHIRO TSUCHIDA

Planner
YOICHI KURODA


Programmers
MOTOMUNE NAKAJIMA
TOMOYA HAYASHI
MASATO UEO
KEI KONDO
IDUMI TACHIBANA


Renewal Design Director
EIJI KOYAMA

Renewal WANZER Graphic Work
KOUICHIROU KOBAYASHI

Renewal WANZER Design Work
SATOSHI NAKAI

Renewal SLGMAP Graphic Designer
KAZUKO YAMAGUCHI
YUKIKO UMEKI
TOMOKO EGUCHI
HIDETOSHI OHASHI


Production Support
RIE SAITO
KIYOKO MAEDA
NAO MATSUDA
ATSUSHI OHNO

Rating and Proofreading Section
REIKO KONDO
HIROKO HAMADA
AKIRA KASHIWAGI


Localization Specialists
AZIZ HINOSHITA
BRODY PHILLIPS

Localization Editor
COLIN WILLIAMSON

Localization Coordinators
TOMOKO SEKII
MAYUMI KAWAKAMI
FUMIKO KUROKAWA


Quality Management Division
General Manager
AKIHITO SHOJI

Quality Assurance
QA Coordinator
KOJI SHIRASUGI

QA Assistant Coordinators
OSAMU ISHII
MASASHI NAGAI

Debuggers
NORIAKI SAKATA
RYO YOSHIDA
KAZUMI TAKAHASHI
RYO WATABE

and ALL QA STAFF


Information Center

Administrator
TOMOMI IWAKURA

Supervisors
RURIKO NAKANOME
MEGUMI WAKUTA
MASAYUKI HARA


Publicity
KOICHIRO SAKAMOTO
TAKUO TSUKUDA
AKIKO WADA


Legal & Intellectual Property Division
General Manager
MICHIHIRO SASAKI

SHIGEHARU KOBAYASHI
AYAKO HINO
HIROSHI HARADA
NAOYA YAMAGAMI


Special Thanks
KATSUHIKO UMEKI
(WINDS CO.,LTD.)

MARIKO SUZUKI
(YOSHITAKA AMANO OFFICE)
YUKI SOMEYA
(YOSHITAKA AMANO OFFICE)

NAOTO UENAKA
TAKAYUKI KOMINE
SHIN YAMAMOTO
TAKASHI IDOGAWA

ICHIRO NONAKA
YUTAKA SANO

YUSUKE NAORA


Cooperation
WINDS CO.,LTD.
YOSHITAKA AMANO OFFICE


Executive Producers
YOICHI WADA
KEIJI HONDAILLUSTRATIONA (c)YOSHITAKA AMANO

(c)1995, 2003 SQUARE ENIX

SQUARE ENIX
Product Development Division-6


ALL SQUARE ENIX STAFF


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2003 Square Enix / Yoshitaka Amano