G Darius
Gダライアス

1998.04.09 Taito


PROJECT G DARIUS
STAFF

-PRODUCER-
NAOMITSU ABE

-DIRECTOR-
NAOMITSU ABE
MAKOTO OHSAKA
AKIRA OHTSUKI
MAKOTO FUJITA

-CHARACTER GRAPHICS-
MAKOTO FUJITA
TOHRU KAWAISHI
KENICHI MORITA
HIROSHI HASEGAWA
TOSHIHIRO FUKUI
RYOSUKE HAYASE
ATSUSHI HORIMIZU
YATTA USHIRODA
BAW BAW

-PROGRAM-
AKIRA OHTSUKI
NOBUYUKI HAYASHI
KATSUYUKI FUJITA
TAKAFUMI FUJIMOTO
HIROHISA MATSUMURA
HIROYUKI MARUYAMA
HIKARU TANIGUCHI
YASUTAKA HAYASHI
SHUNSUKE ONO
MASAKAZU TAKEDA
HARUMI.K
HIROTAKA FUKAKAWA
KOJI KATO
HITOSHI KOZUKA

-MUSIC-
HISAYOSHI OGURA
(ZUNTATA)

-SOUND EFFECTS-
YUKIHARU URITA
(ZUNTATA)

-HARDWARE-
KATSUMI KANEOKA

-DESIGN WORKS-
NAOTO HASHIZUME

-QUALITY WARRANTY-
NOBUHIRO KOYAMA
EIJI KAWABATA
MAKOTO OBONAI

-SPECIAL THANKS-
MASAMI KIKUCHI
HISAKAZU KATO

TAKAO YOSHIBA
TATSUO NAKAMURA

KAZUSHI OKAMOTO
TOMOHISA YAMASHITA

HIROSHI AOKI
SHINICHI ARAI

YASUNOBU KOUSOKABE

SEIZOU MATSUTAKA
MASAKI OGATA
YOSHIO IMAMURA
SEIJI KAWAKAMI
JUNKO TAGUCHI

MASANORI KAGAWA
YOSHIHISA NAGATA
YUJI IWASAKI
KEPPEL MAEKAWA
YUJI KOGA

KAZUHIKO AZUMA
KAZUYORI MASUMOTO
KIYOSHI WATANABE

TAKESHI NAKATANI
EIJI MARUYAMA
KATSUJI YAMADA

SHIGENOBU SHIMIZU
FUMUHIKO SHIMIZU
KAZUO NAKAGAWA

SATOSHI SHINTAKU
KAZUHIRO IKEDA
TAKAHIKO KOIKE

KEIICHI KOUNO
MAKOTO KANEKO

SUGURU KAWASHIMA
KEIJI ITO

GRANT LANE FREEKS
SIROH YASUDA

KAZUHIRO KAWABATA
TOMOHIKO IGUCHI
TOYOHIRO TSURUMI
(GM2)

JUN NISHIYAMA
TAKAHIRO INOUE

TAKUMI TOYODA
YOUICHIROU KUGIMIYA
(TG PUB)

SASUKE YOKOUCHI

NAOTO YAGISHITA
BABI
(ZUNTATA)

YACK.
MUNEHIRO NAKANISHI

TATSUNOKO PRODUCTION

AND
ALL TG STAFF


THANK YOU FOR PLAYING!


PRESENTED
BY
TAITO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Taito