Gaball Screen
ガボールスクリーン

1996.12.06 Antinos Records / Sony Computer Entertainment


STAFF LIST

produced by Tetsuya Komuro


game design
Noriyasu Sato
Toru Yoshida

world design
Tomonori Ouchi
Shiori Koike
Takuya Sakamoto

GABALL computer design
Toru Fukumoto (I.D.Net.)


Production

supervisor
Mark Flint*

programming
Kazuhito Kashiwabara*

graphic and texture
Akiyoshi Chousokabe*
Junko Hagiwara*
Mari Kikuchi*
Maki Sonobe*

animation
Naoki Ito*

sneaker animation
Masahiro Nakamura (SCEI)

sneaker animation & cg
Tomi Kambe (SCEI)

cg
Yoshifumi Morita (SCEI)
Yumiko Takahashi (SCEI)
Kaori Sato (SCEI)

GABALL rogo design
Tomonori Ouchi
Ryosuke Kawaguchi (bahaty)


Music

produced by
Tetsuya Komuro & Cozy Kubo

co-producer
Akihiko Shimizu (Soytzer Music)
& Takafumi Fujisawa (SCEI)

recording coordination
Yuichi Orimoto (Prime Direction TK Room)
Daikichi Ishii (TETSUYA KOMURO RISE)
Yoshiaki Matsuda (Soytzer Music)

equipment crew
Akihisa Murakami (tetsuya komura sequence Inc.)
Reiji Matsumoto (tetsuya komura sequence Inc.)

mixer
Toshiro Ito
Yasuhiko Ohta (Sony Music Shinanomachi Studio)
Shigeru Matsumura
Kinya Takayama (Crescent Studio)
Hitoshi Hashimoto (Sony Music Shinanomachi Studio)

sound program
Kazuo Kuwahara
Takafumi Fujisawa (SCEI)

sound effect
Keiichi Nishimoto (SCEI)
Kouichi Yamazaki (SCEI)
Yuko Araki (SCEI)


Visual

produced by
Tetsuya Komuro

co-producer
Hideaki Oguri**
Keisuke Shinkawa**

director & supervisor
Haruo Shiiya***

director
Tsutomu Shimada***
Yuichi Araya
Yasuyuki Yamaguchi

director of photography
Masakazu Kato
Koichi Kawasaki
Ichiro Miyamoto
Hiroyuki Ishiee

chief production manager
Kenichi Fujii***

production manager
Masato Endo***
Tomoko Matsuda***
Masahisa Aikawa
Yoshiaki Kon
Oji Ogawa
Koji Miyamoto
Toshiaki Kikuchi
Cloud Lee
Masayuki Oi

stylist
Yoko Tanaka
Noriko Takado
Yasutaka Nakamura
Katsumi Kanno
Yuko Okawa

hair & make up
Koji Obana
Hideo Kondo
Fuyumi Gito
Naomasa Sato

editor
Yukihiro Kurisu
Hideyuki Matsuda

extra cast
Toh "margarette" Ogura
Kazumi Tomizawa
Juan Ciro Cabadilla
Rurin Ishigami
Naoki Yamazaki
Kunio Kaieda
Mitsuhiro Tamamoto
Masai


Opening

producer
Tetsuya Komuro

co-producer
Hideaki Oguri**
Keisuke Shinkawa**

director & supervisor
Haruo Shiiya***

director
Yukiya Matsumoto***

director of photography
Tadayuki Ui lighting director
Kazuhisa Sakura

chief production manager
Kenichi Fujii***

production manager
Masato Endo***
Tomoko Matsuda***

stylist
Atsushi Okubo

hair & make up
Motoo Yoshimura

cg
Tomohiro Naruse


extra

producer
Tetsuya Komuro

co-producer
Hideaki Oguri**
Keisuke Shinkawa**

director & supervisor
Haruo Shiiya***

director
Keith Holeman
Tsutomu Shimada ***
Hideyuki Suzuki***

director of photography
Namio Kameda

technical director
Kikuji Nakano

gaffer
Hiromichi Nakatani

chief production manager
Kenichi Fujii***

production manager
Masato Endo***
Tomoko Matsuda***
Masayuki Oi
Cloud Lee
Masaaki Iwasaki

stylist
Atsushi Okubo
Yoshihiro Suzuki
Yoko Tanaka

hair & make up
Kazuhiro Sugimoto
Teru Nishihira
Yoshihiro Yokohara

editor
Nobunori Kawamura
Yasuharu Yoshizawa

extra cast
Amon Rydeen
Muteking
Nicole
Rurin Ishigami
Keisuke Kanai

character styling
Ihara Hidekazu Maruyakko Super
Pekori


Artwork

art direction & design by
DIAMOND HEAD's

photographs by
Davis Factor (VISAGES)

stylist by
Atsushi Okubo

hair & make up by
Isao Yamada (JET)

coordinate by
Chloe Peppas (SMASH BOX)

special Thanks to
Kenji Matsushita (Tetsuya Komuro Entertainment Serve Inc.)


packege coordinate
Hironori Komiya (SCEI)

manual writer
Noriyasu Sato
Takashi Uetaki (HEADROOM)


product testing
Masaru Suzuki (SCEI)
Takaaki Muramatsu (SCEI)


technical support
Masaaki Oka (SCEI)
Sachiyo Aoki (SCEI)
Toshiyuki Hiroi (SCEI)
Masayoshi Tanaka (SCEI)


pr
Masashi Saeki (SCEI)
Hiroshi Matsuda (SCEI)
Satoshi Komuro (SCEI)
Izumi Amano & Antinos crew


thanks to
M-TRES,
uncle f,
production ogi,
Antinos Management,
Sony Music Artists,
TETSUYA KOMURA RISE,
Nobuyuki Yamashita (SCEI),
Yasushi Okita (SCEI),
Tadashi Nakamura (SCEI),
Shuji Hiramatsu (SCEI),
Nobuhide Ishibashi (SCEI),
Junichi Kobayashi (SCEI),
Hidekazu Saito (SCEI),
Shunichi Kimura (SONY PCL)
Motoko Hachino (SONY PCL)

chief exective producer
Shigeo Maruyama

exective producer
Akira Sato (SCEI)

project management
Yoichi Numata (SCEI)

production management
Hideyuki Akiyama (SCEI)


special thanks to
Masato "Max" Matsuura (Prime Direction TK Room)
Hiroaki Itoh (Prime Direction TK Room)


artists
Takashi Utsunomiya by the courtesy of Epic/Sony Records.
Ryoko Shinohara by the courtesy of Epic/Sony Records.
B☆KOOL
Chie Iwashita
No!Galers
Yukie Nakama
Rina Chinen by the courtesy of Sony Records.

Tetsuya Komuro by the courtesy of Epic/Sony Records.


*SYSTEM SACOM
**Tetsuya Komuro Entertainment Serve Inc.
***DENPA CLUB Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Antinos Records / Sony Computer Entertainment