Gakkou o Tsukurou!! 2
学校をつくろう!!2

1998.12.10 Victor Interactive Software


Let's make a school !! 2


Victor Interactive Software Inc.

Producer
Yoshinao Shimada

Assistant Producer
Akinori Aiga

Test Play
Kenji Ono
Takeshi Imizu
Hideaki Satoh

Promotion
Yasuo Ohno
Kouki Minami
Hideyuki Mizutani
Shuichi Kobayashi
Takeshi Andoh

Special Thanks
Chiyo Hirose
Yae Uchida


Groove Box Japan co., ltd.

Producer
Shimada Raoh

Game Designer
Yoshihiro Tamura
Tsukasa Kuwahara

Programmer
Kazunori Ishiguri
Yuji Muroya
Wataru Sasaki

Graphic Designer
Naoto Azuma
Yuki Itaba
FUM
Syouko Sugiura
Yasuhiro Kobayashi
Seiji Kuroda

Opening Movie
AZU&FUM

Special Thanks
Hiromasa Shimada


T's MUSIC

Sound Direct
Yoshiyuki Kadooka

Music
Seiichi Tokunaga
Manabu Fujiki

Sound Data Engineer
Yoshiyuki Kadooka

Sound Effect
Tomomitsu Matsushita

Special Thanks
T's MUSIC


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Victor Interactive Software / Groove Box Japan