Galerians
ガレリアンズ

1999.08.26 ASCII


Executive Producer
Hozumi Yoshida
Hisashi Suzuki
Masaru Yoshioka

Producer
Ichiro Sugiyama

Story
Chinfa Kang

Character Design
Sho_u Tajima

Planner
Ichiro Sugiyama

Scenario
Chinfa Kang
Ichiro Sugiyama
Hiroshi Kobayashi

Product Manager
Akiyoshi Yamazaki

Quality Check Director
Takaichi Satoh
Toshihiro Sakamoto

Director
Hiroshi Kobayashi

Assistant Director
Hironori Kawamura
Ko-ichi Takahashi

Art Director
Masahiko Maesawa

Chief Stage Designer
Hayato Shimoda

Game Stage Designer
Shuhan Goya
Rica Yamakawa

Game Character Designer
Izumi Aoki

Game Motion Designer
Natsugu Zushi
Takeshi Suzuki
Shuhan Goya

2D Designer
Kazuhiro Ogura
Ko-ichi Takahashi

Movie Director
Masahiko Maesawa

Movie Character Designer
Hayato Shimoda
Daisuke Kobayashi

Movie Designer
Daisuke Kobayashi
Natsugu Zushi
Takeshi Suzuki

Support Designer
Osamu Ogiwara
Hironori Kawamura

Visual Adviser
Akira Igarashi

Audio
Masahiko Hagio

Chief Programmer
Shizuo Iisawa

Main Programmer
Satoshi Kawakami

Super Programmer
Wataru Fujimoto

Programmer
Hideyuki Takahashi
Takahiro Ushiroda
Kiyochika Watanabe

Technical Supporter
Yoshikazu Fujita
Tohru Yoshio

Development Producer
Katsuhito Fujiwara


Cast

Rion / Cain
Akira Ishida

Lilia
Shiho Kikuchi

Birdman
Takehito Koyasu

Rainheart
Kenichi Suzumura

Rita
Yuka Imai

Steiner
Kinryu Arimoto

Elsa
Rika Nakano

Pascalle
Kazuo Oka

Dr. Rem
Tomomichi Nishimura

Dorothy
Ryouko Kinomiya

Nobuo Tobita
Akira Sasanuma
Toshihide Tsuchiya
Yoshio Kawai
Kousuke Toriumi
Osamu Hosoi
Hironori Miyata
Miho Yamada

Special Thanks
EZAKI PRODUCTION
PRODUCTION baobab
GEKIDAN MOONLIGHT
HAIKYO
ARTSVISION

Casting Coordinate
Ryuichi Ohnuma


Opening Theme

SPARKY SPIKEY
/ Release Me

Ryrics , Music , Arrangement
/ TOMO

Vocal
/ KAORI

Producer
/ TOMO

Engineer
/ Noriki Suwa


Ending Theme

H II H
/ Wonderful World

Ryrics
/ Chinfa Kang

Music
/ TOMO , Tetsuaki Sawachi

Arrangement
/ TOMO , Tetsuaki Sawachi

Producer
/ TOMO

Engineer
/ Naoyuki Honzawa

Recording Studio
/ X TRA Studio

Product Management
/ Yoshinori Morikawa

Executive Producer
/ Hiroo Takahashi


Software Manual

Director
Ryuichi Ohnuma

Designer
Tsuyoshi Yamazaki

Title Logo Designer
Tsuyoshi Yamazaki

Writer
Takaichi Satoh


Business Management
Takeshi Osanai

International Coordinator
Ricky K Tanimoto

Test Play Management
Ryuichi Harada

Test Play
Daisuke Yamaguchi
Hiromi Matsuoka
Kazuhisa Omi
Kengou Kurita
Kazuto Toyooka
Takayuki Saitou
Hideaki Kitamura
Yasunari Sekine
Issei Takahashi
Joey Takahashi
Takanori Hayashi
Koichi Matsumoto
Yuichi Yokoyama
Yusuke Ogata
Kenji Uema
Satoshi Sekiguchi
Yasuyuki Okuyama
Ryu Ishikawa

Special Thanks
Takeshi Kaneda
Yuichi Shimizu
Atsushi Tsutsumi
Takuya Minekami
Masaya Imoto
Hiroaki Funane
Keiji Agusa
Sayuri Ohkawa
Momoko Sekine
Tomoi Kiuchi
TARO IWAMOTO
Toshiyuki Deguchi
Katsuya Kashiwagi
Keisuke Arai
Eiji Sumida
Hiroshi Hirokawa
Masaki Togashi


ASCII

Polygon Magic

© 1999
ASCII Corp.
POLYGON MAGIC,INC.
CHINFA KANG
SHO_U TAJIMA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 ASCII / Polygon Magic / Chinfa Kang / Sho_u Tajima