Global Force: Shin Sentou Kokka
グローバルフォース 新・戦闘国家

1999.03.11 Sony Computer Entertainment


GLOBAL FORCE STAFF


PLANNING

GAME DESIGN
YASUHIRO KAWASHIMA (SOLITON)

STAFF
AKIRA MIYOSHI (SOLITON)
YOSHIHIKO OOKUBO (SOLITON)


PROGRAM
KENICHIRO KASAHARA (MARIONETTE)
HIROKI WATANABE (MARIONETTE)
TOSHIKAZU KIMURA (MARIONETTE)
AKIHIRO IWATA (MARIONETTE)
TAKASHI YOSHIDA (MARIONETTE)


GRAPHIC DESIGN
TETSUO INOUE (MARIONETTE)
TOSHIHIKO SUZUKI (MARIONETTE)
KINUYO YOSHIZAWA (MARIONETTE)
KENTARO YAKAHASHI (MARIONETTE)


GAME SE
TAKASHI ONO (MARIONETTE)


DEVELOPMENT MANAGEMENT
YOSHIAKI SAKAGUCHI (MARIONETTE)

ASSISTANT
YOSHIAKI HAYASHI (MARIONETTE)
SATOSHI OHI (MARIONETTE)
SHINICHI SUZUKI (MARIONETTE)


CG MOVIE

PRODUCER
SHUJI HIRAMATSU

DIRECTOR/3D DESIGNER
MASAYUKI TANAKA
HISATO TOKUMARU

PARTICLE DESIGNER
HIDEHISA ONAI

2D DESIGNER
KOUJI MIYATA
YASUSHI OKUMURA
NAOMI HORIKAWA
SAYAKA NAGANO

FLAME EDITOR
YASUHARU YOSHIZAWA

ASSISTANT
MOMOKO IKEDA
SACHIKO TERASAKI

MOVIE ENCODING ENGINEER
SATORU FUKUI

MOVIE ENCODER & DECODER PROGRAM
SEIICHI IKIUO (Polyphony Digital Inc.)

JUSTSYSTEM STAFF
TATSUO ANZAI
KAZUHIKO YOSHIDA
HIROYUKI TANAKA

TITLE LOGO MARK
YASUSHI OKUMURA
TAKUA SEKI

SOME 3D MODEL DATAS
VIEW POINT DATALABS
TEM Infografica


SOUND

PRODUCER
TAKAFUMI FUJISAWA

COORDINATE
AKIHIKO SHIMIZU (SOYTZER MUSIC)

MUSIC COMPOSE
CMJK

MANIPULATE
NAOKI MATSUYA (STUDIO A.O)

MA
MASAMICHI SEKI
YUKINORI TAKADA
SHINGO OKUMURA

RADIO VOICE
SHAWN LAYDEN
TAKAFUMI FUJISAWA


QUALITY ASSURANCE

QA MANAGER
MASAYUKI MIZUNO

TEST PLAY
ATSUSHI SAKAI
HAJIME SASAKI
TOMOAKI TSURUTA
TORU OSANAI
YUKI SATO
EIICHI MATSUI

HIRONOBU KOSHIGOE (SOLITON)
MITSUAKI ISHII (SOLITON)


PROMOTION
MASATSUKA SAEKI
MEGUMI HOSOYA
TAKAHIRO SASAYA
KANJI SUZUKI (SOLITON)


MARKETING
TAKASHI ASANO


SOFTWARE MANUAL

DESIGN
HIRONORI KOMIYA
EIJIRO MORI
TADASHI SHIMADA (BANANA STUDIO)

WRITING
AKIRA KASAI


WEAPON DATA & TUTORIAL DESIGN
MASATOSHI WATANABE (SUPER SONIC)
NOBUYUKI SAIKI (SUPER SONIC)
KOUHEI MORIWAKA
TORU MORI
SUPERSONIC D.D.


PHOTO COPYRIGHT
AVIATION PHOTO LIBRALY
SHIPS OF THE WORLD
PANZER MAGAZINE
JAPAN GROUND SEL-DEFENSE FORCE
JAPAN MARITIME SELF-DEFENSE FORCE
JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE
NOBUO SAIKI
TEAM T.F.D


SPECIAL THANKS
AKIHIRO SUEOKA
HISASHI MURATA


DIRECTOR
SATOSHI TAMAKI


PRODUCER
YASUHIDE KOBAYASHI
KUNIHIKO KAGAWA (SOLITON)


EXECUTIVE PRODUCER
AKIRA SATOH
TOSHIYUKI MIYATA
KOJI ICHIKAWA (SOLITON)


CREATED BY
SOLITON SOFTWARE


PRESENTED BY
Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Sony Computer Entertainment