Guitar Freaks
ギターフリークス

1999.07.29 Konami


j-staff

producer
Motoyuki Yoshioka
Hideo Kojima

director
Kensuke Yoshitomi

sound director
Hiroyuki Togo

original songs for consumer
Kohichi Namiki
Hiroyuki Togo

sound data analize / sound effect
Hiroe Noguchi

sound adviser
Kazuki Muraoka

programmer
Fumito Miyauchi
Kazuya Kubo
Kohei Onoda
Motoaki Nishino (KCE School)
Sadaaki Kaneyoshi (KCE School)

designer
Hitomi Terada
Takahiro Omori
Eri Nakade
Tubasa Masao
Kumi Sato

package design
Ichiro Kutome

manual design
Ryosaku Ueno
Ichiro Kutome

original controller
Toshimitsu Oishi   Toru Okubo
Hideyuki Doumitsu   Tomoya Yamano
Hiroyuki Muraki   Takashi Nishimura
Masayuki Uematsu

special thanks
AM arcade GUITAR FREAKS team
Takaaki Kumemura
Kazunobu Uehara
RMC

developed by
KCE JAPAN

presented by
KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami