Gundam The Battle Master 2
ガンダム・ザ・バトルマスター2

1998.03.12 Bandai


GUNDAM THE BATTLE MASTER 2

STAFF

Executive Producer
Makoto Asanuma

Producer
Norihiko Ushimura
Kosak Kawamoto

Chief Director
Mitsuo Matsumoto

Programmer
Toshiyasu Miyabe
Hiromichi Komuro
Hiroyuki Iwatsuki

Designer
Shunichi Taniguchi
Kunio Suzuki

Sound Engineer
Hiroyuki Iwatsuki

Character Designer
Atsushi Shigeta

Psyco Gundam Mk-III Designer
Kunio Ohkawara

Voice by
Duncan Macintyre

Recording Director
Yasuo Urakami

Sound Production
AUDIO PLANNING U

Recording Studio
APU Studio

Recording Engineer
Hisanori Ohshiro

Recording Sub Engineer
Nobutaka Taguchi

Music Producer
Haruhisa Hayakawa

Music by
Nobuo Ito

Special Thanks
Hisashi Fujiwara
Kouji Hoshikawa
Hirotaka Watanabe
Fuyuki Nishizawa
Tsuyoshi Sato
Takahiro Sasanoi
Katsunori Kubo

Yumiko Kosaka
Takahiro Mizuno
Jun Kazumi
Tomonori Sakai
Hideyuki Tomioka
BANDAI Hobby Products Department

Yuji Mizuno
Hiroshi Kobayashi
NATSUME All Staff

Presented by
BANDAI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Bandai / Sotsu Agency / Sunrise