Henry Explorers
ヘンリー エクスプローラーズ

1997.03.07 Konami


HENRY EXPLORERS

EXECUTIVE PRODUCER
KAZUMI KITAUE

PRODUCER
KAZUHISA HASHIMOTO
GOZO KITAO

PROGRAM
KAZUKI ARAKI
TADAAKI TSUNASHIMA
MASAYUKI AIZAWA
HIDETOSHI KURAISHI
HISASHI KATOU

GRAPHIC DESIGN
TAKAYUKI ANDOU
MIHOKO KIMURA
YOUHEI KIYOHARA
AYAFUMI HIRANO

SOUND DESIGN
AKT
HIROE NOGUCHI
AKIROPITO
TAK
IMOHORE-IMAI

PRODUCT DESIGN
SHOUGO KUMASAKA
TAKAHIRO NAKAYAMA


SPECIAL THANKS
ATELIER H TEAM

DIRECTOR
MASAYUKI AIZAWA
TEAM KODASHI


© 1995 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.
Development by KCET.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Konami