Hermie Hopperhead: Scrap Panic
ハーミィホッパーヘッド スクラップパニック

1995.09.29 Sony Computer Entertainment


STAFF

Produced by
TETSUJI YAMAMOTO

Directed by
NOBUHIKO TENKAWA

Main Program
YUKE TANIGUCHI

Program
TOKUICHI KITAGUCHI
MASARU HIRATSUKA

Planning
YASUO HAYASHI

NOBUHIKO TENKAWA
KENJI NAKAMURA

Charactor Design
KUNIHIKO TASHIRO

Graphic
KATSUAKI KASAI
YOSHIO TOGIYA
MIKIO YAMANAKA
SEIJI NAGANAWA
ATSUKO FUKUYAMA

TSUYOSHI FUKUHARA
HIROFUMI MORINO
KIYOMI NAKAMURA
MAYUMI NOGUCHI
MITSUAKI SAKIYAMA

Assistant Director
KOJI TADA
KENJI SAWAGUCHI

Supervisor
KAZUHIRO KAWAMURA

Music Producer
AKIHIKO SHIMIZU (Antinos Music)
KAORU OHORI

Music
KAORU OHORI

Engineer
TATSUYA ISHII

Trumpet
SHIN KAZUHARA

Saxophone
MITSURU KANEKUNI

Guitar
MASAHISA KOJIMA

Piano
ARIMITSU TANI

Vocal & Lyrics
REIMY

Hermie's Voice
URARA TAKANO

Trish's Voice
REIMY

Sound Director
TAKAFUMI FUJISAWA

Sound Effect
KEIICHI NISHIMOTO

KOH SANGU

Game Development
YUKE'S CO.,LTD

Special Thanks to
HIROAKI MITSUI
NAOKI KASAHARA
TAKAYA MORI

SONY CREATIVE PRODUCTS INC.
YELLOW SHARK INC.
ARTSPRO
SONY PCL INC.
SONY MUSIC COMMUNICATIONS INC.
WIZARD

Promotion Staff
MASATSUKA SAEKI
KAZUAKI KOMIYA
HIROSHI KIYOMOTO

Co-Producer
YUKIO NAGASAKI
TOSHIYUKI MIYATA

Exective Producer
AKIRA SATO

© 1995 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Sony Computer Entertainment / Sony Creative Products