Hit Back
ひっとばっく

1999.04.15 Tomy


Executive Producer

Tkashi Konosu


Producer

Tomohiro Tezuki
Takamitsu Miyazawa
Kouji Aizawa


Help Desk

Hiroshi Serizawa


Program

Toshikazu Takanaka
Masahiro Sekibe
Kouichi Iijima


Graphic Design

Emi Kuzumi
Osamu Kanamoto
Takumi Kanou
Syuuji Iwaya
Arisa Yamada


Movie

Daijirou Yamada
Syuuji Iwaya


Sound Design

Shoji Tomii
Makoto Igarasi
Minoru Endou
Hironobu Yahata
Yuzuru Funahashi
Hiromi Fukuoka
Makoto Tomii
有限会社ジョーダウンスタジオ


Voice

Reiko Kitoh
Nanayo Kikuchi
Yasushi Miyabayashi


Director

Kazuo Suzuki
Masahiro Harada


Special Thanks

株式会社エクセレントシステム
株式会社テクノソニック


Presented by

TOMY


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Tomy