Horned Owl
ホーンドアウル

1995.12.29 Sony Computer Entertainment


Original Character & Mechanical Design
Shirow Masamune

Music
Yoshiaki Ohuchi

Ending Song
Joseph Williams

Producer
Takashi Fukushima (MEDIA VISION)

Supervising Director & Screenplay
PiPo Morinaga

Draft Plan
Naoki Suda (NAO)

Program
Koji Yamamoto
Kaoru Koga
C.M Higepin
Chapuni Nakamura

Art Direction
Tatsuya Nagata

Backgrounds
Takeshi Sakurai
Masanari Miyauchi

Graphics
C.M Higepin
Tatsuya Nagata
Kenji Umeda
Kyosuke Onoue
Kazutaka Katoku
Masanari Miyauchi
Takeshi Maeda
Junko Yamamoto
Hiroshi Okada
Takeharu Shima

Polygon Characters
Masanari Miyauchi

Enemy Adjustments
C.M Higepin

Direction
C.M Higepin
PiPo Morinaga
Tatsuya Nagata
Naoki Suda (NAO)

Cooperation
Katsuya Kira
All of Alfa System Staff

Music Producer
Akihiko Shimizu

Sound Director
Takafumi Fujisawa

Sound Program
Takehiro Kawabe

Sound Effect
Munetaka Sakamoto (T's MUSIC)
Keiichi Nishimoto
Kouichi Yamazaki
Naoto Nakai

Voice Talents
Takeshi Endoh as KUROTU
Yusaku Yara as MARCO
Arisa Andoh as KATE
Seiji Satoh as BLAIR

Computer Voices
Andrew House
Sachi Tsuchiya

Animation Producer
Kouji Yoritsune

Character & Mechanical Design
Toshiharu Murata

Design Works
STUDIO RESPONSE

Story Board & Director
Shin Matsuo

Animation Director
Toshiharu Murata

Supervising Animator
Miyuki Ishimaru

Animators
Eiko Murata
Yoshihito Miki
Mie Yamashita
Yasunori Tsuruoka
SHAFT

Color Coordinator
Masato Sasaki

Color
Shigenobu Kaihoko

Painters
Takae Iijima
Hikaru Kuon
SEOUL KIDS
HEE WON CORP

Cell Effect
Masahiro Murakami

Background Artists
Kazuo Ebisawa
STUDIO BIC
Yuko Tahara
MINI ART

Cameraman
STUDIO U
STUDIO COSMOS

Film Editor
MORITA EDITE ROOM

Laboratory
IMAGICA

Main Title Design
Shin Matsuo

Riswork
MAKI PRODUCTION

Animation Producer
Masao Nakamura

Production Coordinator
Yutaka Nagaushi

Production Manager
Tooru Shimose

Animation Production
ANIMATE FILM
ZERO-G ROOM

Cooperation
Naruhiko Ogasawa
SEISHINSHA

Jacket Coordination
Hironori Komiya
Tamami Shinpo

Promotion staff
Masatsuka Saeki
Kazuaki Komiya
Hiroshi Kiyomoto

Special Thanks
Shuhei Yoshida
Junko Isobe
Mariko Hino
Tetsuya Hirano
Satoshi Shinohara
Kanae Yamashita
T's MUSIC

Game Development
Alfa System,Inc.

Supervisor
Tetsuya Sasaki

Associate Producers
Toshiyuki Miyata
Yukio Nagasaki
Masaki Sawanobori

Executive Producer
Akira Satoh
Yutaka Takahashi


© MOVIC Inc.
© 1995 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Sony Computer Entertainment / MOVIC