...Iru!
…いる!

1998.03.26 Takara


SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
HIROHISA SATO

EXECUTIVE PRODUCER
MASAHIRO MORIKAWA

PRODUCER
TAKAYUKI NAKANO

DIRECTOR
TOSHIHIKO IKEZAWA

CHIEF MARKETING
TOSHIHIRO MORIOKA

MARKETING STAFF
KATSUYA TORIHAMA
MASAHIRO IWASAKI

ADVERTISER
MASARU AOKI

ARTWORK DESIGN
DESIGN OFFICE SPACE LAP INC

TEAM LEADER
MUNEKAZU MATSUYOSHI

CHIEF PLANNER
KENICHI MATSUZAKA

PLANNERS
NAOKI SASHIDA
KOJIRO ENDO

MAIN PROGRAMMER
MUNEKAZU MATSUYOSHI

SUB PROGRAMMER
GENSHIRO SATO

ASSISTANT PROGRAMMERS
HIROTOSHI KUWABARA
FUTOSHI UENO
TOMOYA HIRAYAMA

MAIN GRAPHICS DESIGNER
NAOKI MURATA

CHARACTER GRAPHICS DESIGNER
NAOKI MURATA

BACKGROUND GRAPHICS DESIGNER
ATSUSHI MEGURO

MOTION DESIGNERS
NAOKI MURATA
SACHITO OKUI
TAKAHIRO FUJIWARA
HIROSHI ABE

GRAPHICS DESIGNER STAFF
NORIAKI NAKAMURA
KAZUNORI TABATA
EMI NOJIMA

MUSIC & SOUND BY
STUDIO PJ Co.,Ltd

MUSIC COMPOSE
K.SUEMURA

SOUND EFFECT
H.MIURA
W.IKUMUNE

VOICE ACTORS
KAZUNORI TABATA
AKIO TAKAHASHI
YAYOI FUTABA

ADVISER
TAKAHIRO ISHIHARA

TEST PLAY
POLE TO WIN

SPECIAL THANKS TO
TATSUYA HOCHO
SHUNICHI OKUSA
TAKESHI IKENOUE
NAOYUKI TAKADA

NORIHIRO HAYASAKA
HIROFUMI KASAKAWA
FUMIHIKO OZAWA

SATOSHI KUMATA
TATSUYA TAURA
TETSUYA IIDA

TAKAO SATOU
HIROSHI YAMAZAKI
MUTSUMI NAKAMURA

MASAKATSU KASAOKA
SHINICHI OHMORI
SHINICHI HIRAIDE
SHINICHI MATSUDA

HIDENORI OHGISHI
NOBORU TAGAI
HIROAKI SUZUKI
TSUTOMU IKEDA

KENJI KATO
SHUNICHI TAKAGI
HIROMI WADA
SHINICHI MUKAI
AKIRA NAKAKUMA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Takara